Plaatsen kunnen zich opgeven

Kerken die willen meedoen met de campagne ‘Kerkproeverij’ kunnen zich vanaf heden opgeven bij de Raad van Kerken. De plaatsen worden opgenomen in een overzichtelijk digitaal register, zodat andere kerken ter plaatse zich kunnen aansluiten. En de deelnemende kerken krijgen op een contactadres met enige regelmaat informatie over de voortgang van de campagne.

Zeker twintig kerken in Nederland hebben vanuit hun landelijke verband al laten weten dat ze willen meedoen met het initiatief om samen op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 een kerkdienst te organiseren in het kader van een invitatie zaterdag/zondag. Zij hebben coördinatoren aangewezen die het idee binnen hun kerk verder zullen uitdragen. Idee, is dat mensen uit de plaatselijke parochie en gemeente iemand uit de eigen kring uitnodigen die weinig vertrouwd is met de kerk en het best wel leuk vindt om samen met iemand anders een keer een kerkdienst te bezoeken. De campagne waarbinnen dit vorm krijgt, heet ‘Kerkproeverij’. Het succes hangt af van plaatselijke pastores en vrijwilligers die het idee in de eigen kerk oppakken.

De uitnodiging om zich op te geven, gaat met name richting de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken; en heeft ook betrekking op die kerken die zich in landelijk verband al hebben aangesloten. Want de daadwerkelijke actie gaat locaal plaatsvinden; de landelijke kerk faciliteert en geeft informatie door; maar plaatselijk bepalen kerken en parochies of ze aandacht aan het thema zullen geven (of niet). Vandaar deze oproep om namen van plaatselijke kerken en parochies door te geven, zodat er een goed beeld ontstaat van de plekken waar de Kerkproeverij vorm en inhoud krijgt en deze plaatsen ook voorzien kunnen worden van de laatste informatie. 

De EO is mediapartner en samen met de KRO/NCRV zorgen beide omroepen voor begeleiding van de campagne op televisie, op de radio en op het internet. Een speciale materiaalbox op internet is beschikbaar waar mensen gebruik van kunnen maken voor plaatselijk werk. Een communicatieteam vanuit de kerken en de omroepen zal het materiaal en de mediacampagne verder organiseren.

Hoewel de feitelijke campagne in de week voorafgaand aan 9 en 10 september 2017 zichtbaar wordt voor de buitenwacht, is de feitelijke aanloop binnen de kerken langer. Het gaat uiteindelijk niet alleen om het uitnodigen van mensen in de kerk, maar daarachter gaat het om een cultuur van uitnodigen.

Coördinatoren

De meeste kerken die meedoen hebben een coördinator aangesteld. Op dit moment ziet de lijst er als volgt uit:

Anglicaanse Kerk: Ruan Crew
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten: Janneke Doornebal
Christelijke Gereformeerde Kerken: Jan Wessels
Doopsgezinde Sociëteit: Henk Stenvers
Evangelische Broedergemeente: Johannes Welschen
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: Maaike Oosten
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten: Rudy Dingjan
Kerk van de Nazerener: Paul de Jong
Leger des Heils: Alex van Zoeren
Migrantenkerken (verenigd in Skin): Anmar Hayali
Nederlands Gereformeerde Kerken: Peter Wieringa
Nieuw Apostolische Kerk: Ruud Vis
Oud-Katholieke Kerk: Jutta Eilander
Protestantse Kerk in Nederland: Vincenza la Porta
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers): Marlies Tjallingi
Remonstrantse Broederschap: Peter Nissen
Rooms-Katholieke Kerk: Arjen Bultsma
Syrisch-Orthodoxe Kerk: Samuël Dogan
2of3bijEEN: Jasja Nottelman
Unie van Baptistengemeenten: Ingeborg Janssen
Verenige Pnkster- en Evangeliegemeenten: Machiel Jonker
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland: Anja van Harten – Tip

Verder wordt de campagne gesteund door onder meer de Raad van Kerken in Nederland, MissieNederland, de IZB, de EO en de KRO-NCRV.

Opgave: rvk@raadvankerken.nl

Foto: archief