Ontmoeting met Dijkhoff

In een gesprek met staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft de Raad van Kerken maandag 16 januari gesproken over de positie van vluchtelingen in Nederland. Vanuit de Raad is aangedrongen op een humane benadering van vluchtelingen in Nederland.

Het verblijf in de opvang kan geestdodend zijn. De kerken noemden het belangrijk om de mensen die in opvang verblijven mogelijkheden aan te reiken zichzelf te ontwikkelen. Hun zo perspectief te bieden, ongeacht de vraag of er sprake is van vluchtelingen die zich in Nederland mogen vestigen of van vluchtelingen die uiteindelijk zullen moeten terugkeren naar hun land van herkomst. In het kader van de humaniteit is het verder van belang mensen niet te vaak te laten verhuizen van opvang naar opvang, aldus de delegatie.

In het gesprek kwam verder de positie aan de orde van vluchtelingen die gebruik maken, of willen maken, van bed, bad en broodregelingen De delegatie overhandigde enkele casussen waarin concrete problemen aan de orde komen met het verzoek aan de staatssecretaris om daar in een later stadium op terug te komen.

Ook kwamen de pilots aan de orde die plaatsvinden in de opvangcentra Azelo en Sweikhuizen. Daarin spreken vrijwilligers van maatschappelijke organisaties en uit kerken, uit de joodse en uit de moslimgemeenschap met de vluchtelingen over de betekenis van wat er in artikel-1 van de grondwet staat (gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod), als basisprincipe van de Nederlandse rechtsstaat.

De delegatie van de kerken bestond uit: Dirk Gudde (voorzitter), Hanneke Gelderblom, Klaas van der Kamp, Jan van der Kolk, René de Reuver en Daniëlle Woestenberg.

Foto:

1. Dirk Gudde, Jan van der Kolk en René de Reuver komen aan in de hal van het ministerie
2. De staatssecretaris scrolt nog even op de i-pad om de agendapunten langs te lopen