Maria voor ieder herkenbaar

Museum Catharijneconvent opent op 10 februari de deuren voor een nieuwe tentoonstelling; één over Maria. Er komen allerlei verbeeldingen van Maria in de kunst naar voren. Zij vertellen haar wonderlijke levensverhaal. De tentoonstelling is tegelijk een reis door twee millennia geschiedenis, vol inzicht en informatie over één van de meest afgebeelde en besproken vrouwen ter wereld.

De tentoonstelling brengt veel fascinerende Maria’s uit nationale en internationale collecties samen, waarbij gekozen is voor spannende combinaties. Er komen Maria’s uit o.a. de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museum Boijmans van Beuningen uit Rotterdam, het Van Gogh Museum uit Amsterdam, het Mauritshuis uit Den Haag en natuurlijk uit Museum Catharijneconvent zelf.

De conservator licht toe: ‘Ontdek hoe veelzijdig deze wereldvrouw is: zij is onderwerp van ikonen en schilderijen, manuscripten, sculpturen, tatoeages en video-installaties. En het zijn niet de minsten die zich door Maria lieten inspireren: o.a. Rubens, Pieter de Grebber, Rembrandt, Jan Toorop, Bill Viola, Jan Fabre en Maria Roosen zijn vertegenwoordigd’.

Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt als een rode draad door de tentoonstelling die de gehele bovenverdieping van het museum beslaat. Vanaf de conceptie tot aan haar tenhemelopneming is Maria in uitingen van kunst te volgen. Ook thema’s als devotie en bedevaart passeren de revue. De tentoonstelling laat zien hoe zeer Maria een mondiaal symbool is voor liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming.

De tentoonstelling valt samen met een inspanning van oecumenische-katholieke christenen om het feest van de aankondiging op de agenda van meer protestantse kerken te krijgen. In het laatste Oecumenische Bulletin roept Hans Uytenbogaardt van het Katholieke Forum op om het feest van de aankondiging van de Heer op 24 en 25 maart te vieren. Het gaat om het moment dat Maria de aankondiging ontvangt dat ze moeder zal zijn van de Heer. ‘Sinds de zevende eeuw wordt dat feest in de kerken van Oost en West op 25 maart gevierd’, aldus Hans Uytenbogaardt, ‘negen maanden voor de geboorte van de Heer. Op zijn menswording is dan ook deze gedenkdag gericht’.

In het blad Utrechtse Stemmen van de Raad van Kerken in Utrecht wordt ook ingegaan op de tentoonstelling in het Catharijneconvent en het feest van de aankondiging. Enkele Vleutense voorgangers schrijven aan hun collega’s: ‘Op kerkelijk erf verschillen de meningen over de invloed van Maria nogal. Katholieken zouden haar teveel vereren, protestanten zouden haar juist links laten liggen. Beide uitersten doen Maria geen recht. Kunnen we als christenen ten aanzien van Maria niet veel meer eenheid uitstralen? Zij is immers een vrouw uit de bijbel. De aankondiging van de engel maakt haar duidelijk dat zij moeder van onze Heer Jezus Christus zal zijn. Deze Bijbelse aankondiging van de Heer is het aloude feest dat ons het geheimenis te binnen brengt van de menswording van het goddelijk woord’.

De Vleutense dominees en pastors roepen de kerken in Utrecht op om op 2e en 25 maart (9 maanden voor Kerst) dit feest dan ook te vieren: ‘Juist in dit bijzondere jaar rond de vijfhonderdste herdenking van de Reformatie wil het Oecumenische Forum voor Katholiciteit het voorstel doen om op zoveel mogelijk plaatsen het feest van de aankondiging van de Heer, waarin Maria zo’n prominente rol speelt, in oecumenisch verband te vieren’.