Condoleance bij ambassades

Een delegatie van Overleg Joden Christenen en Moslims (OJCM) is op 15 december 2016 op condoleancebezoek geweest bij de Turkse en Egyptische ambassade naar aanleiding van de recente bomaanslagen in Istanbul en Cairo. OJCM veroordeelt met klem en zonder voorbehoud deze barbaarse, laffe en onmenselijke terreuraanslagen. Terreur kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden.

De vertegenwoordigers van beide ambassades hebben de delegatie warm ontvangen en hun waardering uitgesproken voor dit bezoek van de Nederlandse vertegenwoordigers van de drie grote wereldreligies.

De Raad van Kerken verzorgt de christelijke inbreng in het overlegorgaan van de drie monotheïstische religies. Jan Post Hospers, werkzaam voor de PKN-dienstenorganisatie, was bij het bezoek aanwezig vanuit de christelijke organisaties. De laatste jaren heeft de OJCM de verantwoordelijkheid opgepakt om steeds een bezoek te brengen aan een ambassade als er een aanslag is geweest. Men komt met een gemengd-religieuze afvaardiging en drukt op die manier uit dat men als religies in Nederland voor tolerantie en menslievendheid wil staan. De vorige keer dat het nodig was een bezoek te brengen aan een ambassade, dat was aan de Turkse ambassade, sloot minister Lodewijk Asscher zich aan bij de groep. 

Tijdens de bezoeken is samenvattend de volgende boodschap overgebracht:

Steeds opnieuw aanslagen.

Deze woorden hebben we eerder gebruikt en helaas zijn we genoodzaakt om ze na de aanslag op de politie en burgers in Istanbul en in de Kathedraal van de Koptische Christenen in Cairo opnieuw te gebruiken. Bij de aanslag in Istanbul zijn 44 doden en 166 gewonden te betreuren. Bij de aanslag in Cairo kwamen 25 mensen om, en zijn er 35 gewonden.

Perverse terroristische leiders en organisaties roepen op tot het plegen van zelfmoordacties met de overduidelijke opzet daarbij zoveel mogelijk mensen te doden. Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het OJCM wijzen deze orgie van haat en geweld af. Wij denken en hebben de ervaring dat alleen het aangaan van gesprekken tot vreedzaam samenleven zal kunnen leiden.

Wij zijn intens verdrietig over de doden en vele gewonden in Istanbul en Cairo. Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.

Hanneke Gelderblom-Lankhout 
Rasit Bal
Jan Post Hospers

Foto’s: 
Boven Hanneke Gelderblom, Jan Post Hospers en Ebubekir Öztüre op bezoek bij de Egyptische ambassade.
Onder  Ebubekir Öztüre, Hanneke Gelderblom, Jan Post Hospers en Rasit Bal bij de Turkse ambassade.