Verder gesprek Dijkhoff

Het thema van de opvang van vluchtelingen is één van de gespreksonderwerpen waarover de Raad van Kerken verder wil spreken met staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Dat gesprek zal plaatsvinden op 16 januari.

Volgens Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) zijn het rijk en de gemeenten het niet eens geworden over het faciliteren van de gemeentelijke opvang. Zo wil een aantal gemeenten vast blijven houden aan de eigen opvang, terwijl het kabinet een beperkt aantal gemeenten die mogelijkheid wil bieden. Na anderhalf jaar overleg constateert de staatssecretaris dat ‘we weer op hetzelfde punt zijn als we waren’. Dijkhoff zal de gemeenten nu niet langer financieel compenseren voor het bieden van bed, bad en brood, omdat gemeenten in zijn ogen niet het rijksbeleid mogen ondermijnen. Hij werkt aan een wet die het gemeenten verbiedt om opvang te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Die verantwoordelijkheid zou enkel moeten zijn voorbehouden aan het rijk.

In een brief reageerden de kerken: ‘Wij willen u aanmoedigen om het gesprek opnieuw op te pakken. We denken dat het goed is als u met gemeenten in gesprek blijft over voorzieningen die minimaal nodig zijn om respect uit te drukken voor de menselijke waardigheid en mensenrechten van deze groep vluchtelingen. Er zal bij een ieder toch het besef bestaan dat, ook als deze mensen uitgeprocedeerd zijn, er met hen samen gezocht moet worden naar een menswaardige toekomst. En dat dit alleen kan als er een veilige omgeving wordt geboden waarin zonder te grote tijdsdruk gewerkt kan worden aan dat perspectief’.


Foto: Het woord ‘misericordia’ heeft een jaar lang centraal gestaan in het beleid van het Vaticaan. Voor de Sint-Pieter stond een groot bord met de letters van barmhartigheid in het Latijn. Op de S een levensgrote activiste die opkomt voor barmhartigheid.