Gesprek omwille van mensen

De Raad van Kerken heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff verzocht om het gesprek met gemeenten op te pakken, zodat vluchtelingen kunnen zoeken naar een geschikte oplossing voor hun problemen. Daarmee reageert de Raad op het bericht van de staatssecretaris dat het niet is gelukt om een bestuursakkoord af te sluiten tussen rijk en gemeenten over uitgeprocedeerde vreemdelingen. De media hebben dat bericht naar buiten gebracht en een brief op de website van het ministerie gericht aan de Tweede Kamer ligt aan het bericht ten grondslag.

Volgens Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) zijn het rijk en de gemeenten het niet eens geworden over het faciliteren van de gemeentelijke opvang. Zo wil een aantal gemeenten vast blijven houden aan de eigen opvang, terwijl het kabinet een beperkt aantal gemeenten die mogelijkheid wil bieden. Na anderhalf jaar overleg constateert de staatssecretaris dat ‘we weer op hetzelfde punt zijn als we waren’. Dijkhoff zal de gemeenten nu niet langer financieel compenseren voor het bieden van bed, bad en brood, omdat gemeenten in zijn ogen niet het rijksbeleid mogen ondermijnen. Hij werkt aan een wet die het gemeenten verbiedt om opvang te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Die verantwoordelijkheid zou enkel moeten zijn voorbehouden aan het rijk.

In een brief reageren de kerken: ‘Wij willen u aanmoedigen om het gesprek opnieuw op te pakken. We denken dat het goed is als u met gemeenten in gesprek blijft over voorzieningen die minimaal nodig zijn om respect uit te drukken voor de menselijke waardigheid en mensenrechten van deze groep vluchtelingen. Er zal bij een ieder toch het besef bestaan dat, ook als deze mensen uitgeprocedeerd zijn, er met hen samen gezocht moet worden naar een menswaardige toekomst. En dat dit alleen kan als er een veilige omgeving wordt geboden waarin zonder te grote tijdsdruk gewerkt kan worden aan dat perspectief’.

Foto: Het woord ‘misericordia’ heeft een jaar lang centraal gestaan in het beleid van het Vaticaan. Voor de Sint-Pieter stond een groot bord met de letters van barmhartigheid in het Latijn. Op de C een levensgroot oog / deel van een gezicht met een angstaanjagende rode kleur.