Veel animo werkbezoek EO

Als je een televisieprogramma maakt, is dat een collectieve prestatie. De interviewer kan niet zeggen: ‘Ik heb de producer niet nodig’. De producer kan niet zeggen: ‘Ik heb de redacteur niet nodig’. De redacteur belt en verkent het thema. De producer zorgt dat het goed in beeld komt. De interviewer stelt de adequate vragen. De cameraman brengt het close-up of afstandelijk in beeld. De geluidsvrouw zorgt dat er iets te verstaan is.

De metafoor maakt duidelijk hoe direct de relatie te leggen is van een werkplek naar de kerkelijke situatie. Op maandag 14 november wordt die vergelijking nog verder doorgetrokken, tijdens een werkbezoek dat pastores en leden van raden van kerken kunnen brengen aan de Evangelische Omroep in Hilversum. Het streefgetal aan bezoekers heeft zich allang aangemeld, maar de ruimte is flexibel, dus als u er alsnog bij wilt zijn, kan dat (opgave vooraf nodig via rvk@raadvankerken.nl).

Tijs van den Brink en Tineke van der Velden zullen de bezoekers wegwijs maken in de missionaire aanpak van de Evangelische Omroep. Aster Abrahamsen, Pim Brouwer en Klaas van der Kamp zullen een lijn doortrekken naar de kerk vanuit de vraag waar raakvlakken en verschillen liggen. U bent hartelijk welkom.

De bijeenkomst als zodanig heeft een nieuwe insteek. Tot nu toe had men in de regio’s in Midden-Nederland enkel regionale ontmoetingen, waarbij regionale raden van kerken hun programma uitwisselden. Allereerst wordt er bij deze nieuwe aanpak op gemikt om juist professionele dominees, priesters en andere pastores bij elkaar te brengen vanuit verschillende kerken, zodat zij met elkaar van gedachten wisselen. De focus verschuift daarmee van ‘oecumenische infrastructuur’ naar ‘kerkelijke infrastructuur’. Een tweede verandering betreft de agenda. Waar eerst de meer organisatorische kant van het werk centraal stond, gaat het nu om werkbezoeken in het land. Vraag is dan ook niet langer: ‘Hoe kunnen we de oecumenische organisatie verbeteren?’, maar ‘In hoeverre kunnen we ons spiegelen in datgene wat professionals in concrete sectoren aan werkervaring hebben opgedaan?’

Voor een eerder bericht over dit thema: klik hier