Twee miljoen vluchtelingen

Wie zaterdag 5 november in Utrecht naar het hoofdpodium in de Jaarbeurs keek bij Open Doors herkende links en rechts achter directeur Ruud Kraan het afgeschoten kruis dat ook in de actie Hoop voor de kerk in Syrië en Irak een rol speelde. Het thema ‘Heel de kerk’ paste daar goed bij.

Zo’n 8000 mensen in de grote jaarbeurshal (met daarnaast 1000 kinderen in een nevenruimte) hoorden Ruud Kraan de dubbele insteek bij het thema uitleggen. Het gaat om verbondenheid van de kerken over de hele wereld en in het bijzonder om heling, genezing van de kerk waar christenen met vervolging te maken hebben. Ds. Ron van de Spoel verzorgde de bijbelstudie. Hij liet zien hoe je de lijn van het ene lichaam uit 1 Korinthe 12 kunt doortrekken naar het verschil aan kerkelijke beleving en inbreng in het geheel van de christenheid tussen de veelal in huisgemeenten samenkomende vervolgde christenen en de christenen uit landen met vrijheid van godsdienst zoals Nederland.

Twee pastores waren overgekomen om een getuigenis te geven over de situatie in hun land. Pastor Mariam uit Nigeria vertelde hoe ze vluchtte voor militairen van Boko Haran en hoe ze zag hoe voor haar ogen haar man werd doodgeschoten, toen hij op de vraag of hij moslim was of iets anders eerlijk had gezegd dat hij christen was. Pastor Jamal uit Libanon vertelde hoe zijn gemeente in 2012 een nieuwe kerk had gekregen van zeven verdiepingen. De kerk was juist klaar toen de vluchtelingenstroom uit het naburige Syrië op gang kwam. Het kleine land met 4 miljoen inwoners vangt nu 2 miljoen mensen op. ‘De Here heeft de wind gestuurd en wij hebben de zeilen gehesen. We hebben een antwoord van liefde gegeven’. De gemeente heeft inmiddels meer dan 2000 gezinnen onderdak gegeven, er zijn 40 bijbelstudiegroepen, Jamal preekt soms wel dertig keer per maand.

Het programma werd afgewisseld met filmpjes en uitleg bij de activiteiten van Open Doors, van een women to women programma tot de muskatlon, waar mannen van de vier musketeers en anderen de marathon rennen, of 60 kilometer op een dag wandelen of 100 kilmeter fietsen in gebieden niet ver van de frontlinies. Voor 2017 staan er dergelijke tochten op het programma voor Libanon en Sri Lanka. Het laatste land wordt als land op de frontlinie gezien tegen het oplopende geweld van sommige hindoegroepen en boeddhistische activisten.

Het is opvallend hoeveel partners in het project Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak het gezamenlijk project verder trekken. KerkinActie deed dat eerder en hield een inzamelingscampage, 2of3bijeen hebben een relatie met de studenten rond Bisschop Mirkis in Kirkuk aangeknoopt en bij de 4 november gehouden bijeenkomst van de Katholieke Vereniging voor Oecumene ging een belangrijk gedeelte van de bespreking van het jaarverslag over de situatie in Irak en Syrië. Steeds terugkerende vraag is het verlangen solidariteit te laten zien. Bij het evenement in Utrecht zag je overigens ook wel dat mensen van andere organisaties als gast aanwezig waren en op die manier bijdragen aan onderlinge versterking. Rommie Nauta van KerkinActie was bijvoorbeeld aanwezig, en Ruan Crew raadslid voor de Anglicaanse Kerk en Tineke van der Velden van de Evangelische Omroep.

Foto’s:
1. Een herkenbaar embleem
2. Een goed gevulde zaal
3. Pleisters plakken en verbandjes leggen: een plastische verbeelding van het thema ‘Heel de kerk’
4. Eén van diverse artistieke doeken rond het thema ‘To end all wars’ van Davitha uit 2016.