Nieuwe tekst vanaf advent

De Rooms-Katholieke Kerk voert op 27 november de nieuwe vertaling in van het Onze Vader. De Nationale Raad voor Liturgie heeft de tekst beschikbaar gesteld in een magazine. Het magazine, waarvan mgr. Hans van den Hende een exemplaar aan een vertegenwoordiger van de Raad van Kerken overhandigde, geeft een toelichting, achtergronden en vijf toonzettingen van het Onze Vader van onder anderen Floris van der Putt en Peter Pieters. De toonzetting naar de Mozarabische oratietoon IV is via het videokanaal katholiekleven.nl ook te beluisteren.

De tekst van het Onze Vader bestaat voor tachtig procent uit de vertrouwde tekst van de Rooms- Katholieke Kerk. Maar er zijn ook verschillen met de bestaande tekst. Zo is de uitdrukking ‘Leid ons niet in bekoring’ vervangen door ‘Breng ons niet in beproeving’.

Het magazine, een uitgave van de beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, gaat in op veel gestelde vragen. Een van de vragen luidt: ‘waarom is niet met protestanten een oecumenische vertaling uitgebracht?’ Men geeft het antwoord: ‘In het Nederlandse taalgebied gebruiken rooms-katholieken, protestanten en orthodoxe christenen ieder een eigen vertaling, en binnen de Rooms-Katholieke Kerk bestaan er verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse vertaling. Dit maakt het samen bidden moeilijk. Eerder zijn pogingen ondernomen om te komen tot een gemeenschappelijke versie van het Onze Vader maar die werd nooit door iedereen overgenomen. De nieuwe gezamenlijke vertaling van Vlaanderen en Nederland heft in ieder geval de verschillen binnen de Rooms-Katholieke Kerk op’.

Het Onze Vader speelt een belangrijke rol in het christelijke leven. Het is het gebed dat Jezus zelf heeft uitgesproken. Het is daarmee een soort samenvatting van het geloof. En het keert terug op centrale plaatsen in de liturgie, onder meer bij de eucharistie. Het magazine heeft daarom ook een catechetisch element in zich. De redactie schrijft: ‘Het Onze Vader is een gebed van Jezus dat Hij zijn leerlingen geleerd heeft en dat in de Heilige Schrift is overgeleverd. Kern van elk van de vier evangelies is de Blijde Boodschap dat Jezus de Zoon van God is. Hij heeft de onzichtbare God die alles schept en in stand houdt nabij gebracht. Door de woorden en daden van Jezus hebben we God leren kennen als een Vader die barmhartig is en die naar ons zoekt; Jezus noemt Hem vertrouwelijk ‘abba’ (vergelijkbaar met ‘papa’)’.

Het magazine ‘Het Gebed van de Heer’ is verkrijgbaar via het bisdom Breda, mailadres: bestel@rkk.nl. Het oktobernummer van de uitgave over het Onze Vader kost 2,50 euro. 

Foto:illustratie uit de uitgave

Eerder publiceerden we informatie over de tekst van het Onze Vader, klik hier