Gesprek Europese waarden

Met alle veranderingen in Europa waaronder de Brexit is de vraag hernieuwd van belang geworden in hoeverre Europa als continent een eenheid is. Tot nu toe heeft de samenwerking zich vooral laten zien op economisch en financieel gebied. Daarbij zijn er ondertussen de nodige barsten ontstaan in het vernislaagje van de eenheid. Steeds indringender klinkt de roep om waarden een plek te geven in het gesprek en meer te laten doorklinken in de instituties.

Het is vanuit die ontwikkelingen dat de verschillende religies in Nederland op 23 januari een bijeenkomst organiseren over het thema ‘Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa’. Prof. dr. Herman van Rompuy, de voormalige voorzitter van de Europese Raad, komt er speciaal voor naar Utrecht om een inleiding te houden.

In de initiatiefgroep ‘In Vrijheid Verbonden’ hebben vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen de handen ineen geslagen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie. Er zijn vertegenwoordigers vanuit het Jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme. De eerste presentatie van In Vrijheid Verbonden was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix in 2005. Sindsdien houdt In Vrijheid Verbonden tweejaarlijks een bijeenkomst met Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix. In de tussenliggende jaren worden thematische bijeenkomsten georganiseerd.

Na de lezing van prof. Van Rompuy zal een panel over het thema met elkaar in discussie gaan. Het panel bestaat uit prof. Beatrice de Graaf, voormalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham en voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid, Rasit Bal.

Er is beperkt ruimte in de zaal, en er zijn de nodige stoelen gereserveerd voor officiële vertegenwoordigingen. Dus wie er bij wil zijn, moet zich bijtijds opgeven. Ook wordt u verzocht zich te legitimeren bij binnenkomst. U kunt zich aanmelden via de link: https://goo.gl/forms/9G7LHxvFxrmOYoqf1

Eurocommissaris Frans Timmermans signaleerde eerder al de problemen van de versnippering in Europa. Hij bracht in 2015 een boekje uit onder de titel ‘Broederschap’. Hij pleit daarin voor verbondenheid. Timmermans: ‘Ik zie pas vertrouwen terugkomen in de Europese samenlevingen als er weer geloof is in wat ons zou moeten verbinden, in het sociale contract dat iedere gemeenschap schraagt. De zekerheid van een goed sociaal vangnet, de zekerheid dat veiligheid niet van je postcode afhankelijk is, de zekerheid dat wat de kinderen op school leren, hun ook de kans geeft op een baan en de ruimte om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Al die zekerheden zijn broos, té broos geworden’.

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen op maandag 23 januari 2017, 14.00-17.00, in TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht.

U kunt zich aanmelden via de link: https://goo.gl/forms/9G7LHxvFxrmOYoqf1