Meditatie rond Reformatie

Over de Reformatie is al heel wat verschenen in het kader van het Reformatiejaar, dat 31 oktober officieel wordt ingeluid. Toch kan je zeggen, dat Vacare er in is geslaagd een heel eigen karakter te geven aan een uitgave over 500 jaar Reformatie. Zaterdag 1 oktober ontving Klaas van der Kamp als algemeen secretaris van de Raad van Kerken het eerste exemplaar van het bundeltje ‘Neem mij aan zoals ik ben’.

Kick Bras, Alberte van Ess en Niels Gillebaard hebben het boekje van 32 pagina’s samengesteld. Het bevat suggesties voor meditatieve bezinning in een vijftal hoofdstukken waarin kernthema’s van de Reformatie aan de orde komen, zoals de rechtvaardiging en de heiliging. Maar wie denkt dat het daarmee stevige kost is die moeizaam spiritueel verteert, vergist zich. Per onderwerp is er een speelse beeldmeditatie, een tekstmeditatie, een gebed en een afsluitend lied. Daarbij komt dat er naast klassieke thema’s ook onderwerpen worden aangesneden die dichtbij het hart van de mysticus leven: gebed en meditatie, kerkmuziek en lekenspiritualiteit.

De algemeen secretaris was zaterdag te gast bij Vacare in de Bergkerk en sprak over het thema ‘Steeds weer zoeken mijn voeten de aarde’. Hij lichtte toe hoe de Wereldraad van Kerken de pelgrimage van gerechtigheid en vrede centraal stelt. Een gelukkig thema, aldus de inleider, wat ook diverse kansen biedt, die men destijds bij het conciliair proces moeilijker kon aansnijden. Het thema heeft een meer bijbelse connotatie en het is mogelijk om aan te sluiten bij de persoonlijke bezieling van mensen, waardoor het gesprek in de breedte beter is te voeren.

Op verzoek van de organisatie ging de inleider ook in op een eigen tocht die hij maakte naar Santiago de Compostella. Hij zei daarbij dat het doel zeker zo belangrijk is als de weg. Er is wel eens een neiging – zeker in protestantse kring – om het doel ondergeschikt te maken aan de weg. ‘Ik ken mensen’, zei iemand na afloop, ‘die naar Santiago lopen en die de laatste tien kilometer niet afleggen en de stad mijden omdat het allemaal zo toeristisch is geworden’. Van der Kamp wilde daar niet van weten. Hij citeerde in zijn inleiding onder meer priester Theodoor van der Voort, lid van de Raad van Kerken namens de Orthodoxe Kerk, die een pelgrimage maakte naar een klooster vlakbij Novi Sad (Servië) waar de relieken van de heilige Theodoor Tiron te vinden zijn. Theodoor schrijft ontroerend over het moment dat hij het klooster bereikt: ‘Ik bereikte het klooster net toen de klokken begonnen te luiden voor de vespers. Ik ging de kerk binnen. Na de ikoon begroet te hebben, zag ik links de schrijn met de relieken van de heilige Theodoor Tiron. Het was een ontroerend moment het doel van mijn pelgrimage te zien. Ik ging erheen, knielde neer en vereerde de relieken van mijn naamheilige’.

Ds. Reintje Stomphorst vertelde tijdens de bijeenkomst in Amersfoort, dat er een initiatief is gelanceerd om de binnenkamer bij het vernieuwde Hydepark tot zijn recht te laten komen. Onderdeel daarvan is ook het vormen van een digitale gemeenschap, zodat mensen de binnenkamer ook van huisuit digitaal kunnen bezoeken. (Zie: www.bidindebinnenkamer.nl, een klooster in de cloud).

Foto’s:
1. Een vriendschapsikoon van Jezus en Menas in Stilte- en Aandachtscentrum ‘de Bron’ in Groningen. Het is opgenomen in de bundel ‘Neem mij aan zoals ik ben’. In het boekje staan opdrachten als: Kijk aandachtig naar de icoon. Zie het eerst als een geheel. Vraag je dan af: welke kleuren kan ik onderscheiden, welke vormen, ewlke gestalten. Richt dan je aandacht op de twee gestalten. Wat zie je? Wat zie je erin? Stap dan als het ware in de ikoon. Waar zou je dan willen plaatsnemen? …. Informatie over de uitgave: www.narratio.nl 
2. Buiten op het grasveld voor de Bergkerk in Amersfoort was een labyrint uitgelegd. Hier een close-up.