E-flits, november 2016

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Pastores bij media
Er zijn al vele tientallen opgaven voor het werkbezoek dat pastores en leden van raden van kerken kunnen brengen aan de EO. Het betreft een nieuw initiatief. Op 14 november ‘s middags van 13.30 uur tot 17.00 uur vindt de ontmoeting plaats bij de EO in Hilversum. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Welkom vluchteling
Onder de titel ‘Welkom hier’ organiseert de projectgroep Vluchtelingen op zaterdag 12 november een werkdag in de Bergkerk in Amersfoort. Praat mee over de laatste ontwikkelingen, over de inzet van de Tweede Kamerverkiezingen etc.. Informatie: klik hier. Voor deelname aan de expertsessies kunt u zich inschrijven door hier te klikken. Hier kunt u ook een lunch bestellen.

Informatie- en motivatiebijeenkomst Kerkennacht 2017
Overweegt uw gemeente mee te doen met Kerkennacht 2017? Kom dan op 7 december van 17.00 uur tot 19.00 uur naar de informatiebijeenkomst in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. U kunt vragen stellen, er is een presentatie over het thema ‘Meer dan een dak’ en u ontmoet andere deelnemers. Opgeven via rvk@raadvankerken.nl. Voor een leaflet met meer informatie over de Kerkennacht 2017: klik hier.

Collecte Raad
De Raad van Kerken gaat vanaf heden alle plaatselijke kerken vragen om één keer per jaar een (deur)collecte voor het praktische Raadswerk te houden. De plenaire Raad bespreekt de opzet op 9 november. Er moet 50.000 euro per jaar komen, wil de Raad het werk kunnen continueren.

Nieuwe rituelen
De plenaire Raad wisselt op 9 november de missionaire mogelijkheden uit van rituelen. Ongeveer een week daarna komt er een oecumenisch themanummer uit over dit onderwerp. Extra exemplaren kosten 6,50 euro per stuk, te bestellen bij rvk@raadvankerken.nl, zolang de voorraad strekt.

Armoede
Armoede neemt nog steeds toe in Nederland, ondanks andere signalen van politici en media. Dat blijkt uit de armoede-inventarisatie van de kerken die op 28 oktober naar buiten is gebracht. Een delegatie van de kerken bezocht in dat kader het voedselloket in Almere. Lees meer

Week van gebed
Het materiaal van de Week van gebed 2017 wordt volop besteld. Op de website zijn ondersteunende materialen te vinden. Recent zijn er nog meditatieve en homiletische teksten toegevoegd. Er zijn inmiddels ook honderden mensen die een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief hebben genomen. Opgave nieuwsbrief: klik hier.

Reformatiejaar
Onder leiding van ds. Jurjen Zeilstra heeft de Raad een videoconferentie gehouden met de Duitse Raad van Kerken. Het gesprek luidde het Reformatiejaar 2017 in en met name de oecumenische mogelijkheden. Voor een impressie klik hier.

Beleidsplan
De Raad van Kerken heeft het beleidsplan 2017-2021 vastgesteld. De tekst is bondig gehouden vanuit het leidende motief van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Een publiekseditie komt later op papier beschikbaar.

Boeketten
De website van de Raad heeft diverse groene onderdelen verzorgd door vrijwilligers. Een van hen, Tini Brugge, heeft met Anita Westhuis een boek uitgebracht onder de titel ‘Composities en boeketten: natuurlijk en eenvoudig’. Daarin allerlei ideeën voor liturgische schikkingen. In de zomerperiode krijgt het thema van de Raad van Kerken (pelgrimage van gerechtigheid en vrede) volop aandacht. Docete brengt de uitgave op de markt.
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 9, nr. 10 (november ) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecteopbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 559 839 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.