Concrete aanpak pelgrimage

Wat kan een pelgrimage van gerechtigheid en vrede voor je persoonlijk betekenen? En hoe kan je het een plek geven in je omgeving? De taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede heeft een handleiding van de Wereldraad over dit soort vragen vertaald en biedt de teksten aan via de website. Kees Nieuwerth wijst als voorzitter van de taakgroep in een brief aan plaatselijke raden van kerken op het belang van het materiaal.

‘We bieden u deze handleiding aan in de hoop dat dit u mag inspireren om ook op lokaal vlak aan deze wereldwijde pelgrimage deel te gaan nemen’. Nieuwerth vraagt de raden tegelijk om lokale voorbeelden en om verhalen, zodat de raden elkaar daarmee inspireren. ‘Wij zullen die graag op de website van de Raad van Kerken plaatsen als aansporing voor anderen!’, zegt Kees Nieuwerth.

Margarithe Veen is één van de personen die de tekst heeft overgezet. Je komt in het materiaal heel praktische suggesties tegen. ‘Wanneer u voor het eerst samenkomt, vraag mensen iets mee te nemen dat voor hen te maken heeft met een pelgrimage. Daarbij kan gedacht worden aan: gebeden, gedichten, liederen, een symbolisch beeld, souvenir, etc.’

Ook suggesties voor Bijbelreflectie en concreet uitgewerkte gebeden zijn opgenomen. In totaal gaat men uit van drie bijeenkomsten, maar dat kan je natuurlijk zelf aanpassen. Een voorbeeld van een gebed:

God is bij ons, iedere stap,
Jezus met ons, op iedere heuvel,
De Geest met ons op iedere stroom, landtong, top en grasveld;
Op iedere zee en ieder land, ieder moeras en iedere weide,
Iedere keer wanneer wij liggen
en iedere keer wanneer wij opstaan.
In de diepte van de golven en op de toppen ervan,
Iedere stap van onze reis die we gaan.

Klik hier voor de complete handleiding

Foto: Pelgrimage tijdens de laatste ontmoeting van de Wereldraad in Trondheim