Bijzondere rituelen

Eigenlijk is het vreemd, dat de kerk wel veel rituelen heeft rond de groei naar volwassenheid, er is ook het nodige te vinden bij het afscheid van het leven, maar de periode tussen 30 jaar en 70 jaar is qua rituelen en symboliek nauwelijks gevuld. Je hebt het sacrament van het avondmaal en de eucharistie. Maar er is geen symbool als je veertig wordt, of als je je jubeljaar (49) viert. Dat blijven momenten die vanuit een kerk en vanuit rituelen niet worden begeleid. Dat zou best anders kunnen.

Vanuit die gedachte is de werkgroep Vieren van de Raad van Kerken bezig een publicatie voor te bereiden, die in november zal verschijnen. Het moet een bundeling worden van ideeën en suggesties waar je als kerk je voordeel mee kunt doen op het moment dat je mensen in hun levensgang met rituelen en symbolen wilt begeleiden. De uitgave in de reeks van oecumenische themanummers heeft als werktitel gekregen ‘Pelgrimage in het leven’. Iedereen die dit leest en denkt: ‘Ik kan daar ook wel suggesties voor aanreiken of een stukje tekst voor leveren’ is daartoe uitgenodigd en kan tot 17 september tekst insturen. Hou er rekening mee dat teksten herschreven kunnen worden en niet langer moeten zijn dan 350 woorden.

De werkgroep Vieren van de Raad stelde vast dat er nogal wat levensfasen zijn in een mensenleven, waar zich rite-de-passage voordoen, overgangssituaties, die niet vanzelfsprekend worden begeleid door de pastor of priester van een kerk. Er zijn symbolen of zelfs sacramenten van de doop en het huwelijk. Maar wat doe je als kerk als iemand de ouderlijke woning verlaat, als iemand een lange reis begint, als iemand opa of oma wordt?

De werkgroep Vieren denkt dat het zinvol en informatief is om kerken een handreiking te geven om dergelijke momenten ritueel en met symboliek te begeleiden. Als u dat ook vindt, en concrete suggesties wilt aanreiken, kan dat de inhoud van de uitgave dit najaar ten goede komen.

Foto: De ene kerk is ritueel gevoeliger dan de andere; in een orthodox land als Griekenland kan je deze uitnodiging onderweg tegenkomen om zelf letterlijk even stil te staan bij de tocht die je maakt.