Kerk in Suriname

Onlangs was er een gesprek tussen vertegen- woordigers van de Raad van Kerken en de Nieuw-Apostolische Kerk. In dat gesprek vertelde Peter Klene, ambtsdrager en bestuurder van deze kerk, dat hij van donderdag 26 mei tot donderdag 2 juni een bezoek had gebracht aan de gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Suriname. Peter Klene is al twee jaar gastlid van de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting. Hem werd de vraag gesteld om iets op ‘digitaal papier’ te zetten van zijn ervaringen in Suriname. Dat deed hij:

In Nederland en Vlaanderen telt onze kerk 65 kerkgemeenten. Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw is de Nieuw-Apostolische Kerk in Suriname ontstaan. Vanwege het gebruik en de kennis van de Nederlandse taal ter plekke zijn we vanuit Nederland behulpzaam bij de opbouw en de verzorging van de inmiddels acht kerkgemeenten. De gemeenten hebben allen een eigen voorganger en houden elke zondag kerkdienst. Er zijn jeugdactiviteiten, er wordt onderwijs gegeven, en elk jaar is er een landelijke jeugddag of een jeugdcamp.

Wij ondersteunen de Surinaamse bevolking met behulp van onze charitatieve stichting Corantijn. Vernoemd naar de grensrivier met het buurland Brits Guyana. Deze stichting verzendt regelmatig hulpgoederen en ondersteunt diverse projecten in Suriname op het gebied van onderwijs en gezondheidzorg. Ook is er oog voor de noodzakelijke dagelijkse behoeften voor het levensonderhoud. Op een van de foto’s ziet u een ambulance die vanuit Nederland aan een ambulancedienst in Paramaribo ter beschikking is gesteld door bemiddeling van de stichting Corantijn.

Suriname ervaar ik als een bijzonder land met een bijzondere bevolking. Het is fascinerend om te zien hoe verschillende culturen en religies naast elkaar leven en werken. Het was voor mij een bijzondere en ingrijpende ervaring om enige jaren geleden in Paramaribo de uitvaartdienst te houden van een overleden zuster van onze kerk die getrouwd was met een moslim. Vanaf het altaar zag ik de christenen en moslims tijdens de uitvaardienst vredig samen om vervolgens in dezelfde harmonie de weg naar het kerkhof te gaan en de dag met elkaar af te sluiten. Misschien is het wel een bijzondere symboliek dat in het centrum van Paramaribo de Joodse Synagoge en de Moskee ook naast elkaar staan.

Op de bijgaande foto’s ziet u dit beeld alsmede een foto van de ambulance, en een foto van onze jongste gemeente in Tamansari.