Week van Gebed 2017

Enquete Week van gebed 2017: klik hier

————————-

MissieNederland en de Raad van Kerken hebben het thema en het beeldmerk van de volgende Week van Gebed om eenheid onder de christenen (15-22 januari 2017) bekendgemaakt. De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet.

’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden’, stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in een korte inleiding op het materiaal. Ze spreken de hoop uit, dat het materiaal zal helpen de kloof te slechten.
De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken: ‘We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’.

Het materiaal wordt internationaal uitgebracht door de Wereldraad en het Vaticaan. Een projectgroep in Nederland, die vanuit de Raad van Kerken geleid wordt door Geert van Dartel, heeft het materiaal vertaald en verder bewerkt zodat het geschikt is voor gebruik in Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen.


Juist in de Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de kerk: van rooms-katholiek tot protestant, van doopsgezind tot evangelisch, krijgt die eenheid handen en voeten, zegt Dorina Nauta, projectleider Week van Gebed bij MissieNederland.

Het beeldmerk op posters en het omslag van een boekje laat handen zien die naar elkaar reiken. Het drukt verzoening uit. Ook de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

Bij het bureau van de Raad van Kerken is materiaal te bestellen. Dat kan nu al. Vanaf eind augustus / begin september wordt het uitgeleverd. Er zijn boekjes verkrijgbaar met een liturgie, die gebruikt kan worden voor een gezamenlijke viering. Er zijn ook posters en gebedskaarten te verkrijgen. Op deze site komen meditaties en achtergronden bij het materiaal.

Foto’s van boven naar beneden: De poster en de achterzijde van het bidkaartje.

Poster downloaden pdf: klik hier
Poster in groot formaat jpg: klik hier
Bidkaartje downloaden pdf: klik hier
Boekje Week van gebed met liturgiepdf: klik hier


Symbolisch schikken
Charlotte Kwak die de wesite symbolisch schikken beheert, heeft in het kader van de Week van gebed een schikking gemaakt naar aanleiding van het thema. U kunt de schikking vinden op: http://www.symbolischschikken.nl/jouw-hand-mijn-glimlach/ Op deze website is onder het kopje ‘herfst’ (in de groene balk) en dan doorklikken naar ‘Hervormingsdag’ (witte balk) is a.h.w. een inleiding gemaakt: http://www.symbolischschikken.nl/hervormingsdag/

Bestelformulier: klik hier