Slotmanifestatie Keizersgracht

Er zijn al veel mensen die hebben gezegd erbij te willen zijn op zaterdag 4 juni, 15.00 uur. Deelname is er niet alleen vanuit de officiële kerken in Nederland. Ook de raad van kerken uit Antwerpen (Emma van der Kaden) zal bij de slotmanifestatie zijn van de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’. Daarmee belooft de samenkomst in de Syrisch-Orthodoxe Kerk aan de Keizersgracht 220 in Amsterdam een waardige afronding te zijn van een unieke samenwerking die loopt van 1 februari tot 1 juni.

Voorzichtig terugkijkend kan je nu al zeggen, dat er sprake is van een bijzondere samenwerking in deze campagne. Dat zie je direct als je kijkt naar de deelnemers. Dat de Raad van Kerken en Missie Nederland samen op trekken, is inmiddels vertrouwd. Maar dat je daarbij aan de ene kant diverse organisaties in het katholieke spectrum hebt, zoals de Konferentie van Religieuzen, de Bisschoppelijke Vastenactie en de Katholieke Vereniging voor Oecumene en daarnaast een organisatie als Kerk in Actie en ook Open Doors is vrij uitzonderlijk. Het is gelukt om verschillende visies op bijvoorbeeld de contacten met moslims en ideeën over de verhouding ‘kerkelijk en humanitair’ even te laten rusten om de volle gezamenlijke aandacht te geven aan de blijvende aanwezigheid van de kerk en van andere minderheden in Syrië en Irak.

De hulp van de media is erg belangrijk geweest in de campagne. Daar is allereerst de inzet van het Nederlands Dagblad, die vanaf het allereerste begin meedoet als mediapartner. Het ND heeft vele gratis artikelen aangereikt, die nu nog zijn te raadplegen op ND.nl/hoopvoor. Het gaat om een unieke collectie, zeer de moeite waard om te raadplegen en nog steeds gratis toegankelijk. ‘Graag willen we vanuit het ND de campagne #hoopvoor nog voor hij afgelopen is een laatste boost geven’, meldde onlangs Marieke Westerterp, eindredacteur internet van het ND.

Daarnaast heeft de EO in de periode tussen hemelvaart en pinksteren een week een mediacampagne gevoerd. Daarbij kon men gebruik maken van materiaal dat speciaal in het kader van de campagne is gemaakt door een team wat ter plaatse opnamen kon maken. Daar zit een speciaal verhaal aan vast.

Het gebeurde in maart. Yosé Höhne-Sparborth was in Amersfoort bij de Raad en vroeg aan de algemeen secretaris: ‘Kan jij niet iets voor ons regelen, dat een rijke industrieel wat geld overmaakt. Dan gaan we naar Irak en Syrië toe om speciale opnames te maken om de actuele situatie in beeld te brengen van hoe het is daar als christenen en als minderheden in het algemeen te leven’. Klaas haalde de schouders op en zei: ‘Zulke relaties hebben we niet. Het kost ons al moeite om het werk van de Raad zelf te continueren’. Hij liep vervolgens zijn kantoor binnen en kreeg twee minuten later een telefoontje van een volstrekt onbekende man. ‘U zult wel geld nodig hebben voor de campagne, zeg maar hoeveel, en dan laat ik het overmaken, zodat u de campagne goed voor het voetlicht kunt brengen’. …..

Je merkte dat de inspanningen van EO en het Nederlands Dagblad ook invloed hebben op andere bladen. Het Katholiek Nieuwsblad publiceerde artikelen. En vervolgens zag je ook verhoogde interesse in het thema ‘de kerk in Syrië en Irak’ bij het Reformatorisch Dagblad en Trouw. ‘Europa laat christenen in Midden-Oosten in de steek’ kopte bijvoorbeeld de laatst genoemde krant op 27 mei boven een artikel

Onderdeel van de campagne was ook een peiling, die dankzij de inspanningen van Kerk in Actie kon worden uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren, dat zo’n 70 procent van de christenen geïnformeerd is over de problemen in Syrië en Irak en dat 50 procent ook in de gaten heeft dat de continuïteit van de kerk aan de orde is. De deelnemende organisaties werken nu nog aan een politiek schrijven om één en ander een verdere politieke vertaalslag te geven.

De bijeenkomst in Amsterdam sluit weliswaar de campagne af, maar het interreligieuze platform in Utrecht heeft al laten weten dat men een actie voortzet om geld in te zamelen. Onder de noemer ‘Adopteer een student’ zamelt men geld in voor studenten die in Kirkuk hun opleiding vervolgen. Bisschop Mirkis faciliteert de studentengemeenschap en is contactpunt van de actievoerders in Nederland.

De campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ wordt zaterdag 4 juni afgesloten met een slotmanifestatie, waarvoor men zich kan opgeven via rvk@raadvankerken.nl Aartsbisschop mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, is de hoofdvoorganger in de slotviering in Amsterdam. Daarnaast zijn er medevoorgangers uit diverse kerken, zoals priester Samoil Dogan (Syrisch-Orthodox), ds. Arjan Plaisier (PKN), mgr. Noël Mosa Alcastoma (Syrisch-Katholiek), Jan Wessels (Christelijk-Gereformeerd, Missie Nederland) en Klaas van der Kamp (PKN, Raad van Kerken). Medewerking is er van een Syrisch-orthodox koor uit Amsterdam o.l.v. Habib Arik, Ilse Bevelander zangeres, Anmar Hayali (SKIN), Joke Haaijer (Thousand Hills Church), vertegenwoordiger Open Doors en Leo van Leijsen (Katholieke Vereniging van Oecumene).

Foto’s:
Links (eerste en laatste) impressies van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam, respectievelijk van de buitenkant en de binnenkant:
rechts (tweede en derde) impressies vanuit Irak gemaakt door Yosé Höhne – Sparborth