Kerkendag over bruggen

De Raad van Kerken Fryslân maakt zich op voor een nieuwe provinciale kerkendag. Na Leeuwarden (2000), Bolsward (2004), Sneek (2008) en Heerenveen (2012) komt men op zaterdag 2 oktober bijeen in Harlingen. Provinciale kerkendagen staan in het teken van samen kerk-zijn en zijn vierjaarlijks terugkerende gebeurtenissen om verbroedering tussen verschillende christelijke kerken te benadrukken.

De Friese Raad van Kerken heeft voor de kerkendag in 2016 het thema ‘Bruggen’ gekozen. De Harlinger kerken stellen die zondag hun deuren en harten open met mooie muziek, viering en ontmoeting, met talrijke workshops en medewerkers, van bisschop de Korte tot ds.Bottenbleij, en van liedboekzingen tot kliederkerk. Iedereen is hartelijk welkom.

De details van het programma en de communicatiemogelijkheden met de organisatie worden binnenkort zichtbaar op de website van deze Friese kerkendag: www.friesekerkendag2016.nl

Foto: Eén van de talloze bruggen die men in Friesland tegenkomt, één bij Woudsend in de zuidwesthoek.