Goede opkomst vieringen

Plaatselijke raden van kerken zijn tevreden over de opkomst in de kerkdiensten en vieringen tijdens de week van gebed dit jaar. Een derde van de respondenten in een onderzoek schat in dat er meer mensen zijn geweest dan in voorgaande jaren. Slechts tien procent schat het aantal bezoekers lager in.

Het gemiddelde cijfer voor het materiaal van de week van gebed was 7,6 en is daarmee als in ieder jaar positief. De meeste mensen die de lijst invullen bij de Raad van Kerken betrekken het materiaal ook van de Raad. De samenwerking met de evangelische kant op plaatselijk niveau schijnt iets te verbeteren in vergelijking met cijfers van een vorig jaar.

Er zijn 186 reacties binnengekomen. Er zijn in 2016 ongeveer twee keer zo veel evaluaties binnengekomen dan in voorgaande jaren. Het bureau heeft de aanpak veranderd. Men kan nu een scorelijst op internet invullen. En blijkbaar werkt dat gemakkelijk.

Net als in andere jaren nemen de PKN en de RKK het leeuwenaandeel van de evaluaties voor hun rekening. Net als in andere jaren is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers hoog.

Het thema sprak meer aan dan de omslag. Blijkbaar is het omslag toch nog wat te figuratief geweest, te weinig tot de verbeelding sprekend. Onverwacht hoog was het aantal kerken wat zout heeft afgenomen van het bureau.

Hieronder volgen meer exacte cijfers van de peiling.

Spreekt het omslag van de week van gebed 2016 u aan (een microfoon die uitnodigend in beeld staat)?
Ja zeker: 47 %
Enigszins: 32 %
Nee: 20 %

Spreekt het thema van de week van gebed 2016 u aan (‘het woord is aan jou’)?
Ja zeker: 73 %
Enigszins: 18 %
Nee: 9 %

Hebt u het boekje gelezen?
Ja zeker: 74 %
Ik heb het gezien en doorgegeven: 6 %
Ik heb het doorgebladerd: 6 %
Ik heb alleen de gedeelten gelezen die ik nodig heb: 13 %

Welk rapportcijfer zou u het geheel van het materiaal van de week van gebed 2016 willen geven?
7,6

Het bidkaartje is als volgt beoordeeld:
Uitstekend: 8 %
Zeer goed: 17 %
Goed: 35 %
Matig: 18 %
Slecht: 1 %
Ken het niet: 16 %
Weet het niet: 4 %

De poster is als volgt beoordeeld:
Uitstekend: 12 %
Goed: 56 %
Matig: 23 %
Slecht: 6 %
Niet besteld: 15 %
Weet het niet: 1 %

Het zout is als volgt beoordeeld:
Ja bekend en besteld: 41 %
Ja bekend, niet besteld: 34 %
Andere vormgeving: 13 %
Geen viering: 3 %
Nee, wist het niet: 8 %

Waar heeft u het materiaal weggehaald (volgens de peiling van de Raad):
Alleen bij MissieNederland: 8 %
MissieNederland en Raad: 11 %
Alleen bij de Raad: 81 %

Was er een viering:
Ja in eigen kerk: 27 %
Ja, alle in 1 kerk: 32 %
Ja, deel van kerken: 32 %
Ja, anders: 6 %
Nee: 3 %

Hoeveel mensen deden er mee met de viering, i.v.m. vorig jaar?
Meer: 31 %
Minder: 10 %
Zelfde: 52 %
Weet niet: 7 %

Hoe is de samenwerking met de evangelische kerken?
Goed: 28 %
Er is enige samenwerking: 27 %
We kennen elkaar, maar er is geen samenwerking: 14 %
Geen: 10 %
N.v.t.: 21 %

Zijn er nog andere activiteiten georganiseerd binnen uw woonplaats?
Weet niet: 43 %
Gebedsbijeenkomsten: 37 %
Anders: 13 %
Bezinning: 10 %
Gesprek: 7 %

Hebt u de aangereikte tekst voor de acht dagen gebruikt?
Niet gebruikt: 35 %
Wel gebruikt: 30 %
Deels gebruikt: 28 %
Weet niet: 7 %
Iets gebruikt: 2 %

Hoe waardeert u het boekje?
Alle antwoorden scoren tussen goed (3) en zeer goed (2). In volgorde van zeer goed en ietsje minder (dus hoe hoger cijfer, hoe minder):
1. Algemeen: 2,46
2. Lettergrootte: 2,70
3. Opmaak: 2,74
4. Uitwerking: 2,76
5. Taalgebruik: 2,78
6. Aantal pag.: 2,81
7. Voorkant: 2,91
8. Foto’s: 2,92

Prijs

Goed: 84 %
Te hoog: 3 %
Weet niet: 12 %
Te laag: 0 %

Welke woorden vindt u het meest van toepassing op het materiaal?
1. Inspirerend: 54 %
2. Positief: 43 %
3. Aansprekend: 40 %
4. Begrijpelijk: 39 %
5. Informatief: 34 %
6. Concreet: 29 %
7. Betrokken: 28 %
8. Opbouwend: 27 %
9. Enthousiasmerend: 22 %
10. Herkenbaar: 21 %
11. Afwisselend: 14 %
12. Fris: 13 %

Kent u de nieuwsbrief en wat is uw oordeel daarover?
Ja, informatief: 43 %
Ja, maar niet gebruikt: 11 %
Nee, ik vind info wel op website: 27 %
Nee, te veel mail: 9 %
Weet niet: 9 %

Heeft het toegevoegde waarde voor u dat de liturgie van de week van gebed ook op de website van de Raad is te vinden?
Ja: 70 %
Enigszins: 19 %
Nee: 11 %

Gebruikt u ook andere teksten van de website?
Ja: 15 %
Ja, soms: 57 %
Nee: 28 %

Welke teksten gebruikt u dan?
1. Brood / zout: 49 %
2. Inleiding op het thema: 46 %
3. Situatie Letland: 31 %
4. Overdenking: 23 %
5. Kindernevendienst: 18 %
6. Web MissieNederland: 17 %
7. Collecte: 13 %

Opvallend is overigens dat deze score afwijkt van de statistiek die de hits op internet laten zien. Daar is de volgorde toch net even anders, blijkbaar zijn de invullers van de peiling niet altijd helemaal dezelfde mensen als de personen die de facto het materiaal operationeel raadplegen; de volgorde van de statistiek is als volgt:
1. Inleiding op het thema: 38 %
2. Overdenking: 21 %
3. Kindernevendienst: 15 %
4. Brood / zout: 11 %
5. Situatie Letland: 8 %
6. Collecte: 7 %

Geslacht:
Man 46 %
Vrouw 54 %

Geboren:
Ouder dan 75: 18 %
Tussen 75 en 61: 49 %
Tussen 61 en 47: 36 %
Tussen 47 en 30 : 5 %
Jonger dan 30: 1 %

Hoe bent u bij de kerk betrokken?
Als ambtsdrager: 36 %
Als vrijwilliger: 50 %
Anders: 14 %

Welke kerk behoorden de invullers van de enquête?
1. PKN 55 %
2. RKK 33 %
3. Andere 5 %
4. Evangelisch/pinkster 4%
5. Doopsgezind 4 %

Wilt u volgend jaar de nieuwe uitgave ontvangen?
Ja: 85 %
Nee: 4 %
Weet niet: 11 %

Er was ruimte om ook eigen opmerkingen te maken. Hieronder een collage van wat de bezoekers schreven.

Opmerkingen:

‘Ik ervaar dat de nadruk erg ligt op de evangelische alliantie. In ons dorp gaat het vooral om de samenwerking met rk, en dan moet je met hele andere teksten komen!!’.
‘Het afdrukken van de poster op A4-formaat neemt wel erg veel inkt’.

‘Wij hebben kleine cups (sambal) door dr emensen laten scheppen uit 2 glazen bokalen met zeezout’.

‘Voor onze doelgroep zijn de teksten en gebeden voro de acht dagen volodende, meer is verwarrend’.

‘Ik zie er naar uit volgend jaar weer de kar te trekken in deze woonplaats vanuit onze kerk. Ook in de gebedskring en de huiswbezoeken die ik afleg goed te gebruiken’.

‘De poster ook graag beschikbaar stellen in A4 formaat’.

‘Vooral zo doorgaan en mogelijk de lettertjes wat groter’.

‘Er stond een fout in het boekje. Matt. 5: 14-16. Dit moest zijn 5: 13-16. Dit heb ik doorgegeven aan Amersfoort. Daar is niks mee gedaan – teleurstellend’.
‘Wij gebruiken teksten in onze vespervieringen’.

‘Prima informatie’.

‘Nogal een verschil tussen het boekje en de digitale liturgieën. Ik zit erg te worstelen met die digitale liturgieën. Graag eenvoudiger’.

‘Flyers’.

‘Ik wens al degenen die er zich voor inzetten veel succes. Ik vind het fijn dat ieder jaar een ander land de diensten maakt’.

‘Op PR-materiaal duidelijker lettertype’

‘Hou het zuiver en Bijbels’.
‘Een volgende keer een poster/ kaftv. Boekje die in z/w te kopieëren zijn. Nu was alles donker en moesten we zelf een afbeelding zoeken. Lukte natuurlijk ook’.

‘Ga door met aandacht voor het organiserende land en geef voldoende achtergronden. Bied liederen ruim aan, ook alternatieven, en put uit de verschillende muzikale stromingen binnen de christelijke kerk’.

‘Af en toe toch meer evangelisch dan oecumenisch?’
‘Zondag 1 wat meer evangelische alternatieven aanreiken’.

‘Wij zijn blij met uw materiaal’.

‘Anders dan andere jaren vond ik het materiaal dit jaar erg op persoonlijke vroomheid betrokken. Ik heb veel aangepast en niet letterlijk overgenomen’.

‘Prima in orde’.
‘Ga zo door’
‘Ik voelde me meer thuis bij het materiaal van enkele jaren geleden; meer diepgang’.

‘Wij hebben ook andere liederen gekozen’.

‘Ik ken de kerk in Letland goed. De ledenaantallen zijn vele malen kleiner dan aangegeven. Dat zegt elke ambsdrager met wie je praat’.

‘De gebedskaartjes waren te snel uitverkocht’.

‘Volgend jaar weer’.
‘Vorig jaar kreeg ik na de bestelling van de boekjes via internet een bevestiging. Dit jaar was het voor mij niet duidelijk of de bestelling goed was doorgekomen, vandaar dat ik één bestelling terug heb moeten sturen’.
‘We missen de digitale versie op uw website zeer’.
‘Materiaal was prima’.
‘Ik vond het lastig dat Missie en Raad niet hetzelfde materiaal konden krijgen ook verschillende informatie te zien op de beide sites, ook daar graag wat meer eenheid’.
‘Hartelijk Dank’.
‘Een vorm vinden om gebedsintenties, dinrgen waar men zich zorgen over maakt, t.b.v. de dienst in de eigen gemeente (breed! Ook van jeugd) te verzamelen. Een klaagmuur bouwen van patioblokken, waar wij onze klachten en vragen bij God kunnen brengen? Papiertjes met intenties verbranden in een vuurkorf zodat de rooki (met onze gebeden) opstijgt naar God’.

‘Het project met de scholen was te laat bekend om er i.h.k.v. kerk-school iets mee te kunnen’.