Holi-groet voor 23 maart

Het is een goede gewoonte binnen diverse gemeenten en parochies om bij hoogtijdagen in andere religieuze gemeenschappen een groet te sturen. Binnenkort is daar weer gelegenheid voor. De hindoes vieren op 23 maart het Holi-feest en de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting heeft daar een groet voor ontworpen, die mensen kunnen overnemen of als inspiratie kunnen gebruiken om een eigen tekst te formuleren.

De groet verwijst naar de befaamde Surinaamse hindoegeleerde J.P. Kaulesar Sukul die Holi jaren geleden typeerde als ‘een feest waaraan iedereen ongeacht rang, stand en afkomst vrijelijk deel kan nemen.’ Inderdaad vallen bij het Holifeest op een opmerkelijke wijze bestaande maatschappelijke verschillen tussen mensen weg.

In de christelijke traditie, aldus de tekst, is een van de basisovertuigingen dat alle mensen door God geschapen zijn en daarom ten diepste gelijkwaardig zijn. ‘Hoezeer onze godsdienstige tradities verder ook mogen verschillen, wij voelen ons daarom aangesproken door een religieus feest dat zo de gelijkheid van mensen naar voren haalt’, zegt de groet.

De tekst stelt verder: ‘Juist in een tijd waarin velen zich op eigen erf terugtrekken en van gezamenlijke waarden niet willen weten, is het goed dat wij als gelovigen van uiteenlopende achtergrond elkaar weten te vinden en kunnen waarderen. Het is onze gezamenlijke opdracht om in deze maatschappij verdraagzaamheid uit te dragen en begrip voor elkaar te tonen. Dat zal uiteindelijk allen in ons land ten goede komen’. ‘Shubh Holi’, klinkt het bemoedigend.

Klik hier voor de pdf; klik hier voor het word-document.