Gebed over grenzen

Uit verschillende plaatsen ontvangt het bureau van de Raad van Kerken feedback op de week van gebed. Soms gaat het om een gemeente, die voor de eerste keer meedoet en vertelt hoe de ervaringen zijn. Soms gaat het om plaatsen in België die ook de Nederlandse bewerking hebben gebruikt. En deze week kwam er ook een spontane reactie uit Spanje. Ds. Jan van Pijkeren werkt er deze winter als predikant onder de overwinteraars en bij Nederlanders en Belgen die de Spaanse kust semi-permanent bewonen. Het is aardig om iets van de liturgie terug te zien in het Spaans en in het Engels. Maar eerst een stukje van zijn verhaal.

Jan van Pijkeren: ‘Zolang ik predikant ben (in actieve dienst en nu als emeritus) heb ik aandacht geschonken aan de Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Op dit moment (d.w.z. van 7 januari – 4 april 2016) dien ik de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol. De Week van gebed voor de eenheid van de christenen was hier een bijzondere ervaring. Ik was betrokken bij vieringen in het Centro Ecumenico Lux Mundi in Fuengirola op dinsdag 19 januari, in de kathedraal van Malaga o.l.v. de bisschop daar samen met Noren, Denen, Finnen, Duitsers, Engelsen en Spanjaarden op zondag 24 januari en tenslotte op maandag 25 januari in de kerk van de San José parochie in Fuengirola. Het bisdom heeft een actieve oecumenisch gedelegeerde in pastoor Rafaël Vásquez uit Fuengirola en ook bisschop Don Jesús Catalá Ibáñez van Málaga is de oecumene zeer goed gezind.

Het was voor mij intensiever dan ik ooit in Nederland heb meegemaakt, maar tegelijk zeer inspirerend. Gelukkig had ik vooraf deze week in Nederland al goed voorbereid aan de hand van het materiaal van de Raad van Kerken. Je begrijpt dat ik deze magnifieke ervaring hier graag wil delen ….’.

Jan van Pijkeren stuurde de liturgie mee. We beperken ons tot een introductie: Queridos hermanos en Cristo, al reunirnos para esta celebración de oración y Unidad, damos gracias a Dios por nuestra dignidad de cristianos y nuestra vocación, que se describen en las palabras de San Pedro: «son raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa». Este año oramos con los cristianos de Letonia, que han preparado esta celebración con el deseo de que crezcamos en la comunión con nuestro Señor Jesucristo y con todos nuestros hermanos y hermanas que buscan la Unidad (cfr. 1 Pedro 2, 9).

Antwerpen

Emma van der Kaden vertelt over de viering in Antwerpen. ‘Onze Centrale Viering is heel mooi geweest, Monseigneur Johan Bonny heeft de Homilie gedaan met het Thema van de Raad van Kerken van Nederland’.

In een persbericht schrijft men onder meer: Ongeveer 500 mensen hebben deelgenomen aan de Oecumenische Wake van de Antwerpse Raad van Kerken, die plaats had in de mooie neo-Byzantijnse Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen. Dit jaar was de Grieks-orthodoxe Kerk verantwoordelijk voor de organisatie van de Wake.

Daardoor werden er de orthodoxe Vespers gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, omringd door de priesters Angelos Kamalidis (Oecumenisch Patriarchaat), George Valcu, Gheorghe Macovei, Gabriel Bogdan (Patriarchaat van Roemenië), en Kliment Samovarov (Patriarchaat van Moskou), en de diakens Barnabas Genbrugge (Oecumenisch Patriarchaat) en Oleg Aheyenka (Patriarchaat van Moskou). Hunne Excellenties Johan Bonny (rooms-katholieke bisschop van Antwerpen) en Paul Van den Berghe (rooms-katholiek bisschop-emeritus van Antwerpen), evenals protestantse pastores, en rooms-katholieke en anglicaanse priesters en diakens.

De gezangen werden verzorgd door een gemengd Byzantijns koor (dat in het Grieks, Roemeens en Nederlands zong) en een Russisch koor (dat in het Slavisch zong).

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras verklaarde hoezeer de zichtbare eenheid van de christenen verlangd wordt, en dat de orthodoxen steeds bidden dat God die mogelijk maakt. Nochtans reiken de scheidsmuren tussen de kerken zelfs vandaag niet tot in de hemel.

Zijne Excellentie Bisschop Johan Bonny hield een mooie homilie over de nood aan eenheid onder de christenen. Vader Angelos Kamalidis en Diaken Barnabas Genbrugge, hebben, net als Protopsaltis Antonios Tarlizos en Mevr. Emma Van der Kaden, een grote bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het welslagen van deze viering.