Een oecumenische liedbundel

‘Zangen van Zoeken en Zien’ is een nieuwe oecumenische liedbundel met liturgische liederen. De bundel bevat ruim 750 liederen met een open, verbindend en vernieuwend karakter. De liederen zijn geschikt voor samenzang, cantor, zanggroep of koor.

Er zijn natuurlijk diverse liedbundels op de markt die voor een specifieke confessionele gezindte zijn gemaakt. Deze liedbundel wil nadrukkelijk breder inzetten en is vooral bedoeld voor (oecumenische) basisgroepen, ecclesia’s, parochies, kloosters en gemeenten die zich daarmee verwant voelen.

Er staan vele Oosterhuisliederen in de bundel. Veel liederen ook die men wellicht eerder zong. En ook nieuw repertoire. Het geheel wordt uitgebracht vanuit het Herman Verbeekfonds.

In het voorwoord staat daarover: ‘Overal komen mensen uit verschillende geloofstradities samen om te vieren. Overal zoekt en vindt men nieuwe taal en muziek om, in verbondenheid met elkaar, tot aan de einden der aarde te gaan. Dat is oecumene in de maak. Zangen van zoeken en zien wil bijdragen aan deze geïnspireerde praktische oecumene’.

De bundel kent tien thema’s en – kan het mooier in een periode dat de pelgrimage centraal staat in kerken – het zet in op: ‘Leven is een lange reis’.

Eén lied daaruit, getiteld ‘Pleisterplaats’ van Hein Stufkens:

Liefst zit ik hier
en laat ik de rivier maar stromen.
Liefst laat ik de boten maar gaan en komen,
en alle vogels vliegen af en aan,
en alle bomen staan zo stil.
Liefst wil ik hier niet meer vandaan
tot jij komt en mij vraagt om mee te gaan.

Bij de bundel Zangen van Zoeken en Zien is nu een bundel met begeleidingen voor orgel/piano in de maak. De uitgave staat gepland voor voorjaar 2016.