Van der Helm naar Leuven

Dr. Ad van der Helm, die vanuit de Rooms-Katholieke Kerk lid is van de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken, wordt voor 0,5 fte aangesteld als docent kerkelijk recht aan de universiteit van Leuven. Nu vanuit de Katholieke universiteit van Leuven een beroep wordt gedaan op Van der Helm als canonist en priester, heeft de bisschop bewilligd in deze nieuwe parttime opdracht.

Dat heeft het bisdom Rotterdam woensdag 30 december bekend gemaakt. Daarnaast blijft Ad van der Helm werkzaam in het parochiepastoraat in Den Haag. Als bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene blijft hij ook verbonden aan het werk van de Raad van Kerken in Nederland. Van der Helm zal echter geen nieuwe termijn als vicaris aanvaarden, nadat hij dit werk 3 jaar in Den Haag heeft uitgevoerd.

Met ingang van 1 januari 2016 is vicaris-generaal dr. Dick Verbakel als regiovicaris a.i. voor het vicariaat Den Haag aanspreekbaar. Vanaf 1 juli 2016 zal Verbakel de taak van vicaris generaal (0.4 fte) gaan delen met drs. Tjeerd Visser, die als pastoor in Dordrecht en omgeving werkzaam blijft (0.8 fte) maar vanaf de zomer tevens parttime (0.2 fte) beschikbaar is als tweede vicaris-generaal van de bisschop.

Bisschop Hans van den Hende hoopt over enige tijd opnieuw te kunnen voorzien in de benoeming van een regiovicaris voor het vicariaat Den Haag.

Sinds 1 januari 2013 bestaat het bisdom Rotterdam uit twee vicariaten, het vicariaat Den Haag met dr. Ad van der Helm als vicaris, en het vicariaat Rotterdam met vicaris drs. Henri Egging.

De bisschoppelijk vicarissen ontvingen in 2013 hun benoeming (0.5 fte) voor de periode van drie jaar. Daarnaast zijn zij voor de helft van hun tijd werkzaam in het parochiepastoraat. Met ingang van 1 januari 2016 is Egging opnieuw voor een periode van drie jaar beschikbaar voor de taak van vicaris van Rotterdam en als zodanig door de bisschop benoemd.