Biddag/dankdag/zondag van de arbeid 2016: Sociale ongelijkheid

Op woensdag 9 maart of de zondag daarop is het biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft de Raad van Kerken in samenwerking met Kerk in Actie materiaal voor viering en gesprek gemaakt. Het materiaal verschijnt als themakatern ‘Sociale ongelijkheid’. De uitgave is te bestellen bij de Raad van Kerken via rvk@raadvankerken.nl voor € 3,50 incl. portokosten of te downloaden: klik hier.

‘Sociale ongelijkheid is meer dan een verschil in vermogen. Sociale ongelijkheid heeft te maken met ongelijkheid in maatschappelijke posities, verschil in kansen en mogelijkheden. Vermogensongelijkheid ligt aan die bredere ongelijkheid ten grondslag. Ongelijkheid in vermogen leidt tot verder sociale ongelijkheid. … ‘ (uit de brochure)

De Raad van Kerken wil graag weten hoe u de brochure ter plaatse gebruikt en of deze aan de behoefte voldoet. Daartoe nodigen wij eenieder uit de enquete in te vullen: klik hier. Invullen kost 5 a 10 minuten van uw tijd. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.