Forum wil meer reflectie op oecumene

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit wil niet alleen activiteiten organiseren, maar ook aandacht besteden aan studie en reflectie. Dat laatste doel is tot nu toe nog wat onderbelicht gebleven en daar zal verandering in komen, schrijft de initiatiefgroep in een adventsbrief, die verstuurd is door dr. Hans Kronenburg uit Zeist.

Naar aanleiding van het feit dat het Oecumenisch Forum in oktober drie jaar bestond heeft de stuurgroep onlangs de balans opgemaakt aan de hand van een praatpaper van de voorzitter, mgr Joris Vercammen. Tot nu toe heeft men zich ingezet op twee fronten: studie en actie. In de praktijk bleek echter dat de meeste tijd en energie werden besteed aan het organiseren van activiteiten, zoals de jaarlijkse ontmoetingsdag. Daardoor kwam de studie nog al eens in het gedrang. Volgens de doelstelling zou men in de eerste plaats een studie- en reflectiegroep moeten zijn waar theologen samen studeren op actuele vraagstukken onder het aspect van de katholiciteit van de kerk. Daarvoor acht men het van belang zich te oriënteren op de ongedeelde kerk en van daaruit te zoeken naar wat mensen over de grenzen van de confessies heen verbindt. Tegelijk wil men reflecteren op katholiciteit als normatief en kritisch begrip voor de historische gestalte van de kerk.

Voor de bijeenkomsten zoekt de stuurgroep naar een meer tot bezinning en uitwisseling uitnodigende vorm en omgeving, gebaseerd op het model van de Groupe des Dombes, een groep rooms-katholieke en protestantse theologen, ontstaan vanuit de abdij N.D. des Dombes (bij Lyon, Frankrijk). Deze groep heeft in de loop der jaren als vrucht van haar bezinning een aantal belangrijke documenten voortgebracht, o.a. over eucharistie en over ambt.

Bron: Nieuwsbrief Oecumenisch Forum voor Katholiciteit