Finetuning met Velp

De relaties tussen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en de Raad van Kerken zijn hartelijk. En via onder meer Wessel Verdonk participeert de Bond volwaardig in de centrale geledingen van de Raad. Het bezoek van Dirk Gudde als voorzitter van de Raad van Kerken en van Klaas van der Kamp als algemeen secretaris aan het landelijk kantoor in Velp diende dan ook vooral als onderstreping van de goede verhoudingen en voor de finetuning van verwachtingen.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een flinterdunne koepel van gemeenten die autonoom functioneren. De gemeenten werken in de Bond samen op het gebied van zending, seminarium, bondsblad, rechtspositie e.d. Met geloofsbezinningen en zaken als de Kempus van jongeren zijn er ontmoetingen die de eigen lokale situatie overstijgen. De Bond voelt zich verwant met kerken als de PKN, de Baptisten en de Pinksterkerken, maar heeft ook een eigen gezicht. ‘Als je de relatie van sommige andere kerken zou kunnen typeren als een inzet voor Gods eer, dan kan je de inzet van de VEG typeren als één van vriendschap met Jezus’, zei één van de gastheren.

De gemeenten binnen de Bond zijn laagliturgisch opgezet. De ene gemeente gebruikt daarbij als zangbundel Johan de Heer, de ander Opwekking en een derde het Liedboek voor de Kerken, of evengoed meerdere bundels door elkaar.

Naast de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, waarmee jaarlijks informeel wordt gesproken. De delegatie van de Raad van Kerken informeerde naar de wensen van de Bond voor het nieuwe beleidsplan van de Raad dat ingaat vanaf 2017. Ook werd er gesproken over mogelijkheden hoe de vertrouwdheid van het oecumenische werk in de breedte van de Vrije Evangelische Gemeenten nog kan toenemen.

De delegatie van de Bond bestond uit: Wessel Verdonk (voorzitter), Jan Koornberg (secretaris), Frans van Eede en Gosse Ytsma (leden van het comité). De ontmoeting vond plaats in Velp, waar de Bond een landelijk kantoor heeft, nog daterend uit de tijd dat Bert Louwerse gezicht gaf aan de Bond. Hij woonde in Velp; vandaar de keus voor deze locatie.

Foto’s:
1. V.l.n.r. Frans van Eede, Jan Koornberg en Gosse Ytsma leggen elkaar uit hoe je kunt inloggen op het digitale netwerk op de bovenste verdieping van het kantoor in Velp.
2. Naast drie bovengenoemde heren zittend de twee voorzitters resp. v.l.n.r. Wessel Verdonk en Dirk Gudde.
3. Gosse Ytsma uit het Friese Noordburgum komt binnen met een hoofddeksel dat voor Santiago-reizigers direct herkenbaar is aan de schelp van boven afgehecht (amper zichtbaar) met een gouden schelpje. Gosse bezocht al enkele malen de Spaanse bedevaartplaats; hij liep het hele traject vanuit Friesland.