Godsdienst als oplossing

Op 25 september ging paus Franciscus voor in een interreligieuze gebedsdienst op ‘Ground Zero’ in New York. Afgevaardigden van talrijke godsdienstige groeperingen (joods, islamitisch, hindoeïstisch, boeddhistisch en verschillende andere) citeerden uit de heilige boeken van hun religie en spraken gebeden uit. De paus zei bij die gelegenheid: ‘Tegenover elke poging om een strakke uniformiteit te scheppen, moeten wij de eenheid bouwen op de basis van onze verscheidenheid aan talen, culturen en godsdiensten.’

Op dezelfde dag had ik een ontmoeting in het Vaticaan met de secretaris van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, Father Ayuso Guixot. Uiteraard bepaalden de gebeurtenissen in New York in belangrijke mate het gesprek. De bijeenkomsten waar aanhangers van zeer verschillende religies samenkomen voor gebed, hebben sinds het befaamde vredesgebed in Assisi van 1986 grote betekenis gekregen.

Maar er was meer wat onze aandacht vroeg. De radicalisering in islamitische kringen vormt zeker een lastig probleem voor hen die in dialoog met elkaar willen zijn. Het is goed om ondanks alles vanuit de diverse godsdiensten contact met elkaar te houden en dat contact ook zichtbaar te laten zijn.

En dan vanuit de Nederlandse situatie: houden we het vol om in een steeds verder seculariserende samenleving een stem te laten horen vanuit de religies? Zo vaak wordt door niet-gelovigen gesuggereerd dat alle tegenstellingen en strijd tussen mensen voortkomt uit de godsdiensten. Maar mijn gesprekspartner was daar beslist in: ‘Godsdienst is niet het probleem maar de oplossing’. En dus is het goed om telkens maar weer de ontmoeting met de ander te zoeken.

Jan Peter Schouten
voorzitter van de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting