Vrijwilligers nodig

Voor het slagen van de Walk of Peace, die zondag 20 september vanaf 13.00 uur in Den Haag wordt gehouden, zijn we afhankelijk van vrijwilligers die mee kunnen helpen op de dag zelf. Er hebben zich al wel de nodige collegae gemeld en ook diverse vrijwilligers, maar om het programma soepel te laten velropen zijn er nog een paar nodig. Geïnteresseerden kunnen ook nu nog opgeven bij Iris Ruijs van Pax, o.v.v. woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en van hoe laat tot hoe laat je tijd hebt (van 11.30 – 16.30 uur en/of 13.30 – 19.00 uur). 

Inmiddels loopt het aantal registraties goed door. Dat is nuttig, om de voorbereidingen te doen slagen. Maar er zijn ook berichten van mensen die zich niet te voren aanmelden. Zij zijn van plan spontaan te komen. Natuurlijk is de organisatie daar content mee, want hoe meer mensen meedoen, hoe duidelijker de boodschap. Wij adviseren evenwel iedereen om zich vooraf op te geven, zodat we ook goed kunnen inschatten hoeveel eten we voor de picknick moeten laten inkopen.

Het schitterende programmaboekje is inmiddels klaar. Als u dat wilt, kunt u het online al inzien: http://issuu.com/paxnl/docs/pax-walk-of-peace-2015-programma.

Groepen die te groot zijn om zich via de website aan te melden kunnen ook een excelsheet met voornaam, achternaam en e-mailadres van de wandelaars, mailen naar info@paxforpeace.nl. De bijdrage (per persoon 5 euro) kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL58 TRIO 0390 4567 80 onder vermelding van: deelname Walk of Peace, projectnr. 154405.

Pax heeft voor de duidelijkheid nog een vrijwilligersvacature geschreven:http://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/vacatures/stages-en-vrijwilligerswerk/vrijwilligers-walk-of-peace. Daarin staat wat er precies nodig is. Zij die willen helpen kunnen mailen naar: ruijs@paxforpeace.nl