Stickers bij inspiratiemiddag

Tijdens de inspiratiemiddag voor plaatselijke kerken op vrijdag 25 september zullen bezoekers in de gelegenheid zijn stickervellen af te nemen, waarmee de pelgrimage van gerechtigheid en vrede kan worden gepromoot. Mensen die een groot aantal vellen willen inladen, wordt verzocht vooraf een bestelling te plaatsen, zodat er voldoende materiaal kan worden aangemaakt. Aantallen groter dan vijf worden tegen kostprijs geleverd.

De stickervellen, die eigenlijk bedoeld zijn om maatjes van de Raad op te leveren, zijn gelanceerd bij de wisseling van het voorzitterschap op woensdag 9 september. Het A-4-tje telt vijf stickers, waaronder twee die direct verwijzen naar de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Het materiaal is gewild, zoals blijkt uit de vragen die zijn binnengekomen om ook grotere aantallen te mogen afnemen. Vandaar dat het bureau besloten heeft bezoekers van de inspiratiemiddag in de gelegenheid te stellen meer vellen vast te laten leggen.

Het programma voor de inspiratiemiddag is verder als volgt.

13.00 -13.30 inloop met koffie en thee

13.30 -13.40 opening door Iris Speckman

13.40 -14.00 ‘pelgrimage in bijbelse zin’ door Margarithe Veen

14.00 -14.20 ‘aan het werk met de pelgrimage’ door Klaas van der Kamp

PAUZE

14.30 -15.15 werkgroepronde 1

15.15 -16.00 werkgroepronde 2

16.00 -16.20 ‘communicatie over de pelgrimage’ door Marian Geurtsen

16.20 -16.30 afsluiting door Kees Nieuwerth

16.30 -17.00 informele ontmoeting

De bijeenkomst vindt plaats in de Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort. Er zullen verschillende werkgroepen zijn. Uit de voorintekeningen blijkt dat de werkgroep ‘buitenliturgie’ erg populair is.

Opgave voor de inspiratiemiddag en/of voor bestellingen van stickervellen: rvk@raadvankerken.nl

Foto: één van de stickers die worden aangeboden, er is ook een versie in het Nederlands; en er zijn stickers met cartoons van Bert Kuipers.