Vernieuwde Eerste Dag

‘Reizen is een cultuurverschijnsel bij uitstek. Het is de zoektocht naar het nieuwe. De opening van zowel het Lucas- als het Matteüs-evangelie, waaraan de kerk in de tijd van Kerst en Epiphanie de lezingen ontleent, heeft reizen als een beheersend thema. De reiziger wordt een vreemdeling, verlaat zijn land en laat zijn tradities los en gaat naar een nieuwe tijd, een nieuwe plaats. Ook de ‘wijzen gingen samen reizen’ zonder te weten hoe ver en waarheen. Als Abraham. Als Israël. Als Paulus’.

Dat staat in de nieuwe uitgave van ‘De Eerste Dag’, de handreiking bij het oecumenisch leesrooster van het Boekencentrum in Zoetermeer. Het tijdschrift biedt uitleg en toepassingen bij het leesrooster dat de Raad van Kerken heeft uitgebracht. Ideaal voor voorgangers, leid(st)ers van kindernevendiensten, zondagscholen, jeugdouderlingen. Trouwens ook als je niet direct zo’n kernfunctie in de kerk hebt, vind je allerlei achtergronden bij de teksten uit het leesrooster van deze winter die de moeite waard zijn. Als je de uitgave niet kent, kan je voor € 14,50 een exemplaar bestellen bij Boekencentrum en proeven of de inhoud uitnodigt om een abonnement te nemen. Dit nummer bestrijkt de periode 29 november 2015 tot en met 7 februari 2016, en biedt voor het eerst ook tips voor Oudjaar.

Nieuw met ingang van dit nummer zijn de pagina’s cultuur voor in het blad. Zowel voor Advent/Kerst als voor Epifanie wordt een pagina aangeboden waarop verschillende cultuuruitingen – zoals films, schilderijen en boeken – worden getipt, die op de een of andere manier kunnen bijdragen aan een verdieping van deze periode. Verrijkend om zelf in de voorbereiding te gebruiken, of om met een groep te lezen/bekijken als aanvulling op de vieringen in de bewuste tijd van het kerkelijk jaar.

In dit culturele gedeelte wordt ingegaan op het thema van de pelgrim. ‘In de Bijbel is de gelovige blijvend vreemdeling. Het magisch-realistische verhaal van de wijzen uit het oosten kan model staan. Daarover schreef T.S. Eliot, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur in 1948, zijn beroemde gedicht ‘The journey of the Magi’ (goo.gl/xx1dKv). Een mooie vertaling maakte Martinus Nijhoff (goo.gl/fukEoc)’.

‘Kees Fens schreef een prachtige analyse van ‘The journey of the Magi’, die zeer behulpzaam kan zijn bij de voorbereiding van een preek op Driekoningen (goo.gl/jqbM6z)’, aldus Jaap Goorhuis, die dit stukje van De Eerste Dag voor zijn rekening nam.

De uitgave heeft diverse invalshoeken. Je vindt er ook poëzie. In dat kader citeren we een gedicht van Gerrit Achterberg:

Verschijning

Terwijl het regent tussen u en mij
is elke afstand bezig te vermind’ren.
Ieder figuur aanschouwt zijn overzij
zonder zich door de stof te laten hind’ren.

En vage sluiers nemen omtrek aan.
Een omgekeerde orde is op handen.
Ik zie uw ogen in de regen branden.
Om mijn gelaat liggen uw natte handen.
Ga niet meer heen. Of laat mij medegaan.

(Uit: Euridice, Het Spectrum, Utrecht, 1944).