Vieren: Rockmuziek in liturgie

Sinds een kleine tien jaar verzorgt gemeentepredikant Jan Andries de Boer rockdiensten. Het leverde hem de bijnaam ‘rockdominee’ op. Een rockdienst is een kruising tussen een kerkdienst en een rockconcert. Naar de vorm is het een ‘gewone’ kerkdienst, maar in plaats van de gangbare psalmen en gezangen worden er songs ten gehore gebracht van een (wereldse) rockband, en dit gebeurt op het geluidsniveau dat bij dit soort muziek hoort. De diensten met muziek van de Ierse band U2 (‘U2-diensten’) doet hij in samenwerking met de U2-coverband U2two, en voor de diensten met muziek van de Nederlandse band Bløf werkt hij samen met Bløf-coverband teBoven.

Vanaf het begin in maart 2006 worden met name in de U2-diensten thema’s aan de orde gesteld, die ook de Raad van Kerken na aan het hart liggen. Op dit moment gaat De Boer door het land met zijn vierde compleet nieuwe U2-dienst. Het thema is ‘Pride’ naar het nummer ‘Pride (in the name of love)’ van U2, waarin het gaat over de dood van Martin Luther King in zijn strijd voor gelijke rechten voor zwarten in de VS, en dit in het perspectief wordt gesteld van de dood van Jezus door het verraad van gewone mensen, en waarin de vraag gesteld wordt hoeveel mensen er nog zullen moeten sterven in naam van de liefde. Het thema van de dienst zelf is het extremistische geweld dat momenteel rondgaat door de wereld en de weg, die met Gods hulp tot vrede zou kunnen leiden: afrekenen met de eisen van het ego, door de knieën gaan voor de Allerhoogste en de genade aanpakken, die Hij biedt om samen als mensheid uit te leven.

Het werk van U2 biedt een keur aan songs, die passen bij dit thema en die samen een indrukwekkend geheel vormen. Zo wordt in ‘Bullet the blue sky’, dat in de dienst functioneert als kyriegebed, het geweld van de ‘christelijke’ Verenigde Staten aan de kaak gesteld, dat in de jaren ‘80 werd losgelaten op Latijns-Amerika, en ‘Raised by wolves’ gaat over een bomaanslag in Noord-Ierland, waar het conflict religieus gezien intern christelijk is. In ‘Love and peace (or else)’ worden de zonen en dochters van Abraham opgeroepen de wapens neer te leggen. Abraham is de ‘vader van alle gelovigen’ (via Ismaël van de moslims, via Izaäk van de joden en via de jood Jezus van de christenen). In ‘Grace’ verschijnt de genade van God in vrouwengedaante, als een meisje dat de eenvoud zelve is, maar wel in bezit van de perfecte parel uit Matteüs 13:46. De wetten van het karma maakt zij onklaar, zij zorgt ervoor dat de dingen, die littekens achterlieten, geen pijn meer doen, omdat Grace de kunst verstaat om uit lelijke dingen schoonheid te creëren.

Toen De Boer afgelopen juni gevraagd werd om de bestemming van een deel van de collecte-opbrengst te bepalen van de U2-dienst tijdens het Oerol-festival op Terschelling, koos hij daarvoor de Raad van Kerken met daarbij de aantekening dat het gebruikt moet worden voor het contact met moslims. Hij heeft de wens eens een dienst te kunnen doen samen met een imam, waarin christenen en moslims samen bidden voor vrede.

De eerstvolgende uitvoering van ‘Pride’ is op 27 september 2015 in De Hege Stins in Stiens. Vervolgafspraken worden gemaakt en zullen hier worden gepubliceerd. Meer informatie vindt u op www.rockdienst.nl.