Klimaatloop toont urgentie

Simone Filippini, directeur van Cordaid, legde even de vinger op de gevoelige plek. ‘Ik heb niet het gevoel, dat er nog veel tijd is. Ik heb juist het idee van een enorme urgentie. We moeten nu onze stem laten horen en een einde maken aan de klimaatveranderingen’.

De directeur van Cordaid reageerde daarmee op de wethouder duurzaamheid van Noorderveld, die zaterdag 19 september met een zekere Groningse/Drentse onderkoeldheid vertelde dat zijn gemeente naar klimaatneutraliteit streefde in 2040. Hij gaf toe dat het dus om een lange weg ging qua tijdsplanning en de directeur van Cordaid maakte duidelijk dat wat haar betreft die tijd er niet meer is.

Dat was dan ook een van de weinige momenten dat even een tegenstelling op scherp lag. Verder was er veel waardering aan alle kanten voor het ideaal van de bijeenkomst in de kerk van Peize: steun uitdragen voor de politici die op de klimaattop in Parijs eind van dit jaar bindende afspraken willen maken, zodat de toch al desastreuze temperatuurstijging niet boven de twee graden Celsius komt.

Op verschillende plaatsen zullen de mensen dit najaar vanuit kerken deelnemen aan de klimaatloop. De Groningers en de Drenten beten dit weekend het spits af. De karavaan van wandelaars begon in de kerken respectievelijk in Winsum en in Peize. Richting Groningen ging de tocht. Maar eerst waren er in Peize – en ook in Winsum trouwens – enkele mensen die vanuit de gemeente het belang van de klimaatloop onderstreepten. In Peize deed ook de directeur van Cordaid een duit in het zakje; niet onbelangrijk, omdat Cordaid als rooms-katholieke organisatie zorgt voor een goede balans naast het organiserende Oikos en natuurlijk de verschillende raden van kerken.

De kerk in Peize, één van de weinige kerken in Nederland die zich officieel labelt als ‘oecumenische kerk’ omdat er zowel protestanten als rooms-katholieken participeren, had daags voorafgaand aan de start verschillende schilderijen gemaakt waarmee men het certificaat van ‘groene kerk’ onderstreepte. Ds. Bert Altena legde uit dat de stoet voorafgegaan zou worden door een ark (van Noach) die op een karretje wordt meegetrokken en die refereerde aan het dramatische Bijbelverhaal, waarmee het belang van zorgvuldige omgang met de schepping wordt onderstreept. Iedere locatie die meedoet met de pelgrimage legt grond uit de streek in de ark. In Winsum had men gekozen voor gebakken klei, een steen dus, maar dan wel een gebroken versie. Daarmee verwees men naar de aardbevingen in het noorden, die ontstaan door het onbeperkt uitputten van de ondergrond, het winnen van fossiele brandstoffen. Duidelijker kon men het belang van de klimaatloop niet symboliseren. In Peize voegde men aarde toe voorzien van een logo, symbool van het groene karakter van de streek. En om de wandelaars verder herkenbaar te doen zijn kreeg ieder een wilgenstok mee en enkele mensen droegen een geel vestje met daarop de tekst ‘klimaatloop’.

Na het zingen van een lied van Mar van der Velden, ‘Zeg nooit: Onze wereld is gebroken / en de mens tot weinig goeds in staat’ ging men op weg, enkele tientallen mensen van wie verschillende van ver waren gekomen om het belang te onderstrepen. Kees Tinga uit Arnhem, ooit actief voor Kerk en Milieu van de Raad van Kerken; David Renkema, directeur van Oikos uit de regio Den Haag en vertegenwoordigers van de landelijke en plaatselijke raden van kerken.

De groep kon onderweg op veel goodwill van mensen rekenen. De ark rolde voorop en zij die de koppeling van de tekst ‘klimaatloop’ en de ark wisten te leggen glimlachten en knikten de mensen die volgden bemoedigend toe. Sommigen verwoordden de sympathie. ‘En nu maar doorlopen naar Parijs, zodat ze het daar ook gaan begrijpen’, zei de één. Een ander volstond met: ‘Groen is goed’. 

Halverwege de tocht liet Mans Boelens de reisgenoten een stop maken op een brug met een vergezicht over het onland. Hij las een gedicht voor over de schoonheid van het moerasland en de stilte; en verder ging het weer, langs een boerderij van Natuurmonumenten; en uiteindelijk de stad in naar de rooms-katholieke kathedraal. Rolf Wagenaar en Victor Scheijde-Albers, laatsgenoemde is ook voorzitter van de Raad van Kerken in Groningen, zorgden voor een ontvangst, tegelijk afsluiting van de eerste dag van de klimaatloop met een passende liturgie. Aan het einde spraken ze een pelgrimszegen uit, terwijl Bert Altena en Klaas van der Kamp een eerste stempel kregen op de stempelkaart, symbool staand voor de verschillende etappes die nog zouden volgen en waar u ook aan mee kunt doen (zie www.klimaatloop.nl).

De afsluitende zegen luidde:

Moge de weg zelf je zegenen,
je dragen en leiden.
Moge de wind je goede dingen zeggen
waarnaar je hart verlangt.
Mogen de huizen
je de liefde in herinnering brengen.
Moge het water je verfrissen.
En moge je hart opengaan
voor de anderen op de weg.

Gaat heen in vrede,
in de verwachting van de toekomst van onze Heer
en de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest
geve u zijn zegen.

Foto’s:
1. De klimaatloop is een estafette door Nederland; dus ontvingen Bert Altena en Klaas van der Kamp een stempel op een kaart, als teken dat de eerste etappe is afgelegd; geïnteresseerden kunnen overigens gewoon instappen op een andere etappe en weer uitstappen op het moment dat ze dat willen
2. Bert Altena voor de oecumenische kerk in Peize, één van de twee startpunten van de klimaatloop richting Groningen
3. Onderweg, rechts Simone Filippini van Cordaid
4. De ark voorop in de stoet en nu even rust
5. Mans Boelens leest een gedicht voor bij het Onland
6. Eén van de groene schilderijen in de kerk van Peize, daags voor de klimaatloop gemaakt.