Maatjes gezocht

De Raad van Kerken is een actie begonnen om meer financiële support te krijgen van particulieren. De actie is bedoeld om diverse uitvoerende activiteiten mogelijk te maken van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

Zoals bekend zijn het de kerken die de Raad van Kerken als zodanig bekostigen. Zij hebben belang bij een plek waar ze het onderlinge werk en de samenwerking kunnen afstemmen. Daarnaast verzorgt het bureau met talloze vrijwilligers ook uitvoerend werk. De komende jaren zal dat gekleurd zijn door het thema van de pelgrimage.

Letterlijk gaat het bij een pelgrim om een vreemdeling. Het vreemdelingenwerk is dan ook één van de concrete uitwerkingen onder de vlag van de pelgrimage. Maar het begrip is breder. Het is ook een metafoor voor een levenswijze die mensen recht doet en onderlinge verhoudingen zuivert. Vandaar dat het woord pelgrimage wel wordt aangevuld tot pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

In het vertrouwen dat er voldoende gelden binnen komen zijn er komende maanden activiteiten voor vluchtelingen, voor klimaat, vrede en spiritualiteit opgezet. De campagne krijgt onder meer gezicht dankzij enkele cartoons die Bert Kuipers heeft gemaakt.

Bijdragen kan men overmaken naar: Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland, Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, NL09 INGB 0000 5598 39 o.v.v. Maatwerk. Mensen die met naam en toenaam bekend zijn krijgen met enige regelmaat informatie over de voortgang van het werk. Op dit moment heeft de Raad 200 maten en vrienden die spontaan bijdragen. Met de gerichte actie hoopt men enkele honderden extra maatjes te kunnen begroeten. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.