Haagse follow-up van Japan

Ds. Karin van den Broeke heeft met een gloedvol betoog en met een symbolisch gebaar van een kaars, waarop het embleem van de oecumene prijkt, zichtbaar gemaakt dat de pelgrimage van gerechtigheid en vrede niet stopt in Japan, maar doorgaat in Den Haag en in andere steden.

Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk en lid van de Raad van Kerken in Nederland, overhandigde deze week in Hiroshima de kaars van hoop van de Nederlandse Raad van Kerken aan de Anglicaanse aartsbisschop Nathaniel Makoto Uematsu in het bijzijn van vele Japanse kerkelijke afgevaardigden. Zoals bekend zal de pelgrimage in Nederland concreet vorm krijgen tijdens de vredesweek met een Walk of Peace in Den Haag op 20 september naar het Vredespaleis.

Er werd ook concreet gelopen in Hiroshima. De Wereldraad van Kerken heeft er een mooi filmpje van gemaakt, waarop delegatieleider Mary Ann Swenson, klein van postuur, maar gedecideerd stappend, in beeld komt naast onderen de Nederlandse afgevaardigde.

Verklaringen waren er van diverse mensen. Allen met als strekking dat de atoomwapens de wereld uit moeten. ‘Het eerste wat vereist is bij een ieder van ons is dat we de moed aan de dag leggen om onze overtuiging de doorslag te laten geven in het leven’, zei ds. dr. Sang Chang, presidente van de Wereldraad uit Azië. Ze hekelde daarmee alle critici, die wel zeggen op het geloof te vertrouwen, maar in werkelijkheid hun veiligheid zoeken in het opbouwen van vernietigend wapentuig. 

De Duitse bisschop Bedford-Strohm bracht het als volgt onder woorden: ‘We moeten leven op manieren die de mensen beschermen in plaats van de risico’s die we steeds weer aangaan. We moeten atoomenergie niet gebruiken op een bedreigende manier met het risico dat we het leven vernietigen. Als we dat doen is dat een zondig misbruik van Gods schepping’.

Karin van den Broeke heeft teksten en impressies geschreven die op diverse plaatsen in de Nederlandse pers terug te vinden zijn (klik voor haar column op deze site hier). De Wereldraad van Kerken heeft gevraagd om een Engelse versie, zodat de teksten ook buiten het Nederlandse taalgebied beschikbaar kunnen zijn.

De vredesorganisatie Pax, naast de Raad van Kerken, één van de initiatiefnemers voor de pelgrimage van vrede in Den Haag, heeft 40.000 handtekeningen verzameld met het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens. ‘De verwijdering van kernwapens uit Nederland is daarmee een stap dichterbij’, zegt men op de website.

Wilt u het filmpje zien, waarop Karin van den Broeke met andere leden van de delegatie door Hiroshima lopt? Klik: 

Karin van den Broeke in Japan