Gennep eerste reformatiestad

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie plaatsvond. De Europese protestantse kerken, verenigd in de CPCE/GEKE organiseren in dit verband het Project Reformatiesteden. Gennep is de eerste Nederlandse stad die zich Reformatiestad mag noemen.

Dat heeft dr. Margriet Gosker, projectmanager 500 jaar Protestantisme in Nederland, meegedeeld. In diverse andere landen zijn steden te vinden met het predikaat Reformatiestad en ook Nederlandse steden sluiten daar nu bij aan. Gennep zal in 2017 een expositie, lezingen en concerten organiseren, met name rond het thema tolerantie.

De kandidaatstelling was een initiatief van de Protestantse gemeente Gennep en omstreken, en werd ondersteund door het college van B & W.

Scriba Karel Bruinsma schrijft in het kerkblad van augustus over de benoeming van Gennep als reformatiestad het volgende: “Onze oude stad Gennep kan terugzien op een rijke geschiedenis. Ook de Reformatie maakt deel uit van die geschiedenis. Goch en Gennep maakten destijds deel uit van het hertogdom Kleef en vervulden een belangrijke rol als vluchtelingengemeente. Hier waren mensen, die uit andere delen van Europa gevlucht waren vanwege geloofsvervolging, welkom. Terwijl in andere delen van de Verenigde Provinciën der Nederlanden een Beeldenstorm woedde, was daar in Gennep geen sprake van. Vreedzaam leefden rooms-katholiek en protestant naast elkaar. Die onderlinge tolerantie kwam bijvoorbeeld tot uiting door de toestemming van de rooms-katholieke autoriteiten aan de protestanten om in hun kerk een eredienst te houden. Totdat Gennep zijn eigen protestantse kerk kreeg. Een geschiedenis om trots op te zijn. Die tolerantie zal ook het thema zijn van de herdenking van de Reformatie.” 

Nederlandse steden die ook mee willen doen als Reformatiestad van dit Europese project, kunnen contact opnemen met Margriet Gosker, Projectmanager 500 Jaar Protestantisme.

Meer informatie is ook te vinden op www.reformation-cities.eu

Foto: stadhuis en kerk in één foto (Gennep)