Vluchtelingen terugsturen?

Moeten we vluchtelingen die gered worden in de Middellandse Zee terugsturen naar Afrika of moeten we ze hier een plek gunnen? Die vraag kom je niet alleen in de Nederlandse kerken tegen, ook de Duitsers zijn er mee bezig. Zoals de Duitsers dat doen op Kirchentage, namelijk een vraag van diverse kanten belichten, zo doen ze dat ook in hun kerkelijke bladen. Zeitzeichen, een protestants tijdschrift van de oosterburen gaat op de vraagstelling in. Eerst is er een redacteur aan het woord, die de voordelen van ‘wegsturen’ opsomt. Daarna gaat Stephan Kosch, een andere redacteur, in op de logica van een vriendelijke ontvangst. We geven van hem een citaat, om daarmee te laten zien hoe onze oosterburen – althans een deel van hen – het thema benaderen.

‘Nee, het idee om de grenzen van Europa door te trekken in de Middellandse Zee is geen oplossing. Europa zal zich daarmee niet kunnen onttrekken aan de indringende vragen die de vluchtelingen oproepen. En dat zou met het oog op de zo gewaardeerde christelijke traditie ook een twijfelachtige benadering zijn.

De vluchtelingen, die in de Middellandse Zee gered worden, moeten naar Europa worden gebracht. En de EU moet de omgang met hen anders regelen. De zogenaamde Dublin-regeling, volgens welke je alleen toegang hebt tot het land waar je binnenkomt binnen de EU, is onhoudbaar. Ze blokkeert, dat bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen ongestoord van Italië naar familie in Duitsland verder kunnen reizen, terwijl dat land en die mensen hen juist zouden kunnen opnemen en ondersteunen. Beter is het dat alle EU-lidstaten vluchtelingen opnemen naar een vastgesteld quotum, want het kan niet zo zijn dat alleen crisislanden als Spanje, Griekenland en Italië opdraaien voor de opvang.

En Europa moet zich wezenlijk afvragen hoe het in de toekomst met immigratieverzoeken van mensen uit het zuiden wil omgaan. Er moet een gezamenlijk wettelijk kader komen, die de vluchtelingenconventies en het asielrecht flankeren. Want we moeten vrezen, dat een globale politiek, die werkelijk armoede bestrijdt, klimaatschade verhindert en lokale conflicten niet aanwakkert door wapens uit de rijke landen, nog lang op zich laat wachten’.

Foto: Stephan Kosch