Velen stapten even binnen

Het hele weekend van 21 was er gelegenheid in diverse plaatsen om een kerk binnen te gaan in het kader van de kerkennacht. Op zaterdag kon men terecht van Achlum tot Rotterdam. Op vrijdag waren er ook al diverse kerken geopend, onder meer Enkhuizen en Assen. De kerkennacht voor zover het zich laat overzien kan zich verheugen in een stabiele en op diverse plaatsen ook groeiende belangstelling.

‘Voor wie altijd heeft willen weten wat de kerk in de buurt te bieden heeft, is er op vrijdag, zaterdag of zondag de kerkennacht’, schreef afgelopen week de Telegraaf. En Trouw citeerde in een artikeltje vooraf Bert Kuipers: ‘Wij hebben plaatselijk kerken afgeraden een duur koor te huren. Ze moeten gewoon laten zien wat ze zelf allemaal hebben. Het gaat om de kennismaking, zodat mensen denken: ‘O, maar dat is leuk’’. Het Nederlands Dagblad heeft een hele pagina vooraf aan de kerkennacht gewijd en gaat vooral in op de situatie in Utrecht, waar één en ander gekoppeld is aan de start van de Tour de France.

Kees van Zijverden van Enkhuizen spreekt van een kleine groei in bezoekersaantal, als je het vergelijkt met twee jaar geleden. Dat heeft te maken met de vertrouwdheid met de kerkennacht die ontstaat bij het publiek en bij het nog meer op maat brengen van het programma wijs geworden door eerdere ervaringen. Persoonlijk waardeerde hij de balletuitvoering zeer. 

Enkhuizen heeft verder veel muziek in het programma. Daar kan je gemakkelijk als bezoeker op aansluiten. Het Bijzantijns koor blijkt zeer populair te zijn en plaatselijke korpsen en onderdelen nemen hun eigen achterban mee. In wat de organisatie noemt ‘het achterste deel’ van de centrale Westerkerk in Enkhuizen konden de diverse kerken zich presenteren. Vorige keer deed men dat per kerk, nu heeft men met voortschrijdend oecumenisch inzicht gekozen voor thema’s waar de kerken zich aan verbinden; de diakonie presenteert zich, het jeugdwerk, het pastoraat, een onderdeel rituelen. De kerken zelf hebben fotocollages gemaakt die op borden zichtbaar zijn. Van Zijverden schat dat er zo’n 350 mensen de kerkennacht hebben bezocht.

Ds. Bert Altena maakte de kerkennacht in Assen mee. Burgemeester Marco Out opende de nacht. De City Life Church deed voor het eerst mee, met onder meer een multimediapresentatie en een gospelband. In Assen participeerden zeven kerken. Eén kerk was ingekleurd naar het thema diaconie. De voedselbank presenteerde er zich, en de Wereldwinkel en Amnesty. De jongeren sliepen in een park in het kader van een actie voor Bolivia. In totaal schat Altena waren er circa 250 mensen.

Diverse organisatoren ontmoeten elkaar woensdag 24 juni in de namiddag bij de dienstenorganisatie van de PKN. Daar zullen ze de ervaringen uitwisselen. 

Foto’s van de kerkennacht in Assen (bron: www.bertaltena.com)