‘Het woord is aan jou’

‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari 2016 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in Letland hebben teksten gemaakt die op dit moment worden vertaald en bewerkt.

De Raad van Kerken en MissieNederland werken samen en presenteren in september een gezamenlijke orde van dienst en ander ondersteuningsmateriaal. Naast het gebruik in kerken en in gezinnen, spreken de organisaties bij de presentatie over de mogelijkheden om de teksten ook in het onderwijs in te zetten. De gedachte is, dat diverse klassen van het basisonderwijs ook aandacht kunnen besteden aan de week van gebed.

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Letland en heeft als uitgangspunt de tekst ‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’ uit 1 Petrus 2: 9. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar mensen om hen heen.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim, 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

De Raad van Kerken heeft al enkele stukken toegankelijk gemaakt op deze website. U vindt onder de rubriek ‘Vieren’ de rubriek ‘Week van Gebed 2016’. Daar is achtergrondmateriaal te vinden; onder meer teksten die in de kindernevendienst kunnen worden gebruikt in die kerken die op 17 en 24 januari het oecumenisch leesrooster willen aanhouden en achtergronden bij het materiaal dat Letland heeft voorbereid. De Letten hebben zelf als thema genomen: ‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’, een tekst uit 1 Petrus 2: 9. Een speciale commissie van de Raad van Kerken en MissieNederland heeft dat iets verder gepopulariseerd tot: ‘Het woord is aan jou’.

Het bureau van de Raad werkt op dit moment aan een boekje, waarin een liturgie is opgenomen, die men in de plaatselijke situatie kan gebruiken als uitgangspunt voor een viering. En er zal bezinningsmateriaal in het boekje worden geplaatst voor acht dagen. Verder komt er een poster en een bidplaatje. Direct na de vakantie zal het materiaal te koop zijn bij het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort. Op de website komen nog meer achtergronden met onder meer een homilie. 

Foto: Kerk op een postzegel; de situatie in Letland is ingrijpend veranderd nadat de Russische invloed is afgenomen en de Letten hun samenleving meer zelf inrichten; voor de kerken impliceert het meer ruimte om in het publieke domein aanwezig te zijn.