Pelgrimsspel met Paulus

Aarnoud van der Deijl ontwikkelde een spel wat je kunt gebruiken in het kader van de pelgrimage. Woord en Dienst heeft het spel opgenomen in het midden van de meest recente uitgave.

Aarnoud van der Deijl is predikant te Oost-Souburg (Zeeland) en docent aan de Pabo in Vlissingen. Hij introduceert het spel in een themanummer van Woord en Dienst over pelgrimage. Van der Deijl vergelijkt het spel met het klassieke Ganzenbord en het recentere ‘Levensweg’. Het spel bestaat uit een landkaart van de Middellandse Zee, waarop de zendingsreis van Paulus in beeld is gebracht die ook beschreven wordt in Handelingen 27. ‘Wat Paulus in Handelingen meemaakte, kan ons ook overkomen’, schrijft Van der Deijl. ‘Een mens moet soms veel doormaken, moet soms net als deze schepelingen veel ballast loslaten (hij verwijst naar het verhaal beschreven in Handelingen 27, red.), zal ooit zelf ook het eigen schip moeten verlaten, maar zal uiteindelijk door de nacht heen het licht zien. En aan land komen’.

Het spel begint met het gooien van een dobbelsteen. De speler zet zijn pion het gegooide aantal plaatsen vooruit. Hij of zij leest het kaartje dat bij de plaats hoort, waar de pion belandt. Het gaat om vragen als: ‘Wat is jouw anker?’ ‘Welke ballast heb jij in je leven overboord gegooid?’, ‘Wat voedt jou?’ Gezien het aantal vakjes zal men met twee of drie gespreksrondes bij het einde zijn. Het spel duurt ongeveer een uur.

Woord en Dienst heeft een hele special gemaakt over de pelgrimage onder het motto ‘De reis van je leven’. Daarin komen diverse aspecten van de levensreis aan de orde. Het tijdschrift begint met een interview, waarin socioloog Herman Vuijsje aan het woord komt over zijn reis vanuit Compostela naar Amsterdam. Hij maakte dus de pelgrimstocht in omgekeerde richting, omdat naar zijn mening het pelgrimsoord in Spanje symbool staat voor Middeleeuws katholicisme en het libertijnse Amsterdam is daarvan een tegenpool.

De uitgave kent diverse toerustende elementen, het gaat dan ook om een blad dat allereerst geschreven is voor protestantse ambtsdragers. Een gedicht van Dom Helder Camara wordt geciteerd: ‘Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden. De korst van egoïsme stukbreken, die ons gevangen tracht te houden in ons eigen ‘ik’’.

De uitgave van het Boekencentrum verschijnt min of meer gelijktijdig met het themanummer van de Raad van Kerken ‘Met liturgie naar buiten’. Woord en Dienst gaat vooral over de persoonlijke spiritualiteit al is het zeker geen uitgave die alleen naar binnen kijkt; de uitgave van de Raad van Kerken probeert persoonlijke, liturgische en maatschappelijke spiritualiteit met elkaar te verbinden. Uiteindelijk zijn beide uitgaven zeer geschikt om als vraagbaak te dienen voor gemeenten, raden van kerken, parochies die zelf aan de slag willen met het thema ‘pelgrimage’, dat de komende jaren een centrale rol speelt in diverse kerken, nadat de Wereldraad van Kerken het als overkoepelend thema heeft aangereikt voor de periode die loopt tot 2021.

Losse nummers van Woord en Dienst (48 pag.) zijn verkrijgbaar voor € 7,94 inclusief portokosten via www.woordendienst.nl. Losse nummers van het Oecumenische Themanummer ‘Met liturgie naar buiten’ (40 pag.) kosten € 6,00 (inclusief portokosten) en zijn te bestellen via rvk@raadvankerken.nl.