Nieuwe leiding Raad

Dirk Gudde uit Zeist is woensdag unaniem gekozen als nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. Hij volgt drs. Henk van Hout op, die acht jaar de voorzittershamer hanteerde. Daarnaast is Kees Nieuwerth gekozen als vice-voorzitter van de Raad van Kerken.

Drs. Dirk Gudde (rooms-katholiek) is geboren in 1967 in Haarlem. Hij heeft een lange staat van dienst op oecumenisch terrein. Hij was stafmedewerker voor pastoraat / opleidingen en oecumene bij het landelijk bureau van de Rooms-Katholieke Kerk van 1995 tot 2003. De laatste jaren was hij met de Raad van Kerken verbonden als lid en voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen. Gudde heeft ook veel bestuurlijke ervaring, hij was onder meer gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Zeist. Eerder werkte hij op het CDA-partijbureau. Op dit moment is hij pastoraal werker in het bisdom Rotterdam.

Ir. Kees Nieuwerth (Quakers) is geboren in 1949 in Almelo. Hij is de nieuwe vice-voorzitter en volgt prof. dr. Marius van Leeuwen op. Hij is gepensioneerd landschapsarchitect en – ecoloog. Hij was diverse jaren lid van de plenaire Raad van Kerken namens het Religieus Genootschap van de Vrienden (Quakers), eerst vanaf 1982 en later vanaf 2008. Hij heeft leiding gegeven aan diverse oecumenische werkgroepen en beraadgroepen, onder meer over gerechtigheid en duurzaamheid en over het conciliair proces. Hij is momenteel moderamenlid en voorzitter van de taakgroep pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van zestien kerken. De Raad organiseert het gesprek tussen de kerken onderling en treedt in samenwerking met de kerken naar buiten richting de overheid en landelijke organisaties. ‘In deze tijd kan het niet anders dan dat kerken gezamenlijk naar buiten treden’, aldus de nieuwe voorzitter. ‘In navolging van Christus gaat daarbij onze bijzondere aandacht uit naar mensen die steun nodig hebben. Mensen die afhankelijk zijn van zorg, mensen die arm zijn, vluchtelingen. Het gaat niet alleen over politieke zaken. Het gaat ook over het uitdragen van onze inspiratie en onze hoop. In onze tijd is ook behoefte aan spiritualiteit. Voor de kerken zelf is de Raad van Kerken een belangrijke ontmoetingsplaats, waar we ontdekken dat we ondanks de verschillen elkaar kunnen vinden in de belangrijkste zaken van het geloof’.

Foto’s
Dirk Gudde
Kees Nieuwerth