Werkloosheid raakt hele mens

De economische crisis raakt veel mensen. Minister Jeroen Dijsselbloem mag dan vorig jaar hebben gezegd, dat Nederland als staat de financiën weer op orde heeft, geen extra toezicht meer heeft en dus door de ergste crisis heen is, mensen die aan de basis werken met werkelozen merken weinig van de veranderingen. Bert den Hertog, directeur van de christelijke stichting Encour, vertelde dat in een gesprek voor radio KIK in samenwerking met het bureau van de Raad van Kerken.

Den Hertog maakte de analyse naar aanleiding van een netwerkdag die 30 mei in Amersfoort wordt gehouden. Hij ging desgevraagd in op de actuele situatie in Nederland. ‘Ik merk er weinig van dat de crisis minder wordt’, zei hij. ‘Ik heb de indruk dat problematiek in bepaalde sectoren juist toenemen. Ik denk dan aan de zorgsector, mede veroorzaakt vanwege de participatiebeleid. Je merkt de urgentie van de werkeloosheid eigenlijk wel in alle sectoren, behalve misschien de ict-sector. Ook meer hoogopgeleiden worstelen met werkloosheid. Grosso modo we zijn nog lang niet door de problematiek heen. De minister stelt wel dat het ergste van de werkeloosheid achter ons ligt, maar hij kijkt heel technisch en heeft daarbij weinig oog voor menselijke aspecten’.

De stichting Encour probeert de problematiek van de werkeloosheid nog indringender op de agenda van de kerk te plaatsen. Nogal wat diakenen zijn bezig met de meer praktische kant, maar er is ook een analytische, missionaire kant aan de werkeloosheid. Juist de kerk kan daarin iets voor mensen betekenen, door op het geheel van de menselijke ervaringen te blijven letten.

Den Hertog: ‘Onze visie is dat wij de mensen niet alleen als robot zien die werk moet vinden, maar dat we mensen als geheel willen zien. We ontwikkelen programma voor de kerk hoe we naaste kunnen zijn voor werkzoekenden in deze tijd. We hebben bijvoorbeeld een programma van 7 avonden voor mensen in de kerk die werk zoeken. Ze krijgen een zeven stappen plan aangereikt. We gaan met hen door thema’s heen. We proberen zo weer perspectief te bieden. Sommigen vinden door een netwerk ook weer een baan. Door mensen in dezelfde omstandigheid met elkaar in contact te brengen, heb je ook meer het gevoel dat je het samen doet, want als werkzoekende voel je je snel eenzaam. Het is helend dat samen te doen’.

Encour probeert een totaalprogramma te bieden wat de fragmentarisering overstijgt. UWV doet ook wel iets. Maar is heel erg praktisch. Maar je bent als mens veel meer dan je geld of je sollicitatiebrief. Wij geven aandacht aan hele mens. We bespreken de vraag: Waar zitten je frustraties? We proberen een holistische aanpak te bieden. God heeft ons gemaakt met geest, ziel en lichaam. Juist in onze huidige samenleving leven we gefragmentariseerd. Werken en werk verliezen is toch ook een rouwverlies ervaring. Wie ben je nog zonder werk? Door werk had je doel en zinnige tijdsbesteding; had je contacten met mensen. Werk is belangrijk in onze samenleving. Als dat wegvalt, wie ben je dan nog? Wij hebben geconstateerd dat je op weinig plaatsen terecht kan’.

‘Individualisering en fragmentarisering neemt toe. Ons leven is in stukjes opgeknipt. Als je last hebt door werkeloosheid van je nek ga je naar fysiotherapeut. UWV helpt met de sollicitatiebrief. Maar hoe het met je totale menszijn raakt, daar is geen oog voor. Het zijn allemaal stukjes’.

Den Hertog: ‘Er is veel druk vanuit de overheid om te zorgen dat je snel werk vindt. Maar er zijn te weinig banen in veel sectoren. Dat maakt je machteloos. Daarmee staat menswaardigheid onder druk in onze samenleving. Ik sprak onlangs iemand die van de WW naar de bijstand ging, dan sta je niet meer als werkloos geregistreerd. Die moest vijf sollicitaties per dag doen en 1 keer per week naar de gemeente. Dat is gewoon slavernij. We maken het elkaar daarmee onnodig moeilijk’.

Encour is een christelijke stichting, die het geloof betrekt bij het gesprek over inkomen en geld. In het beleidsplan staat bijvoorbeeld dat bijbelse principes mensen schuldenvrij maken. Hoe bedoelt Encour dat?

Bert den Hertog: ‘Dat is een visionaire zin. De diepe gedachte is dat we als mensen de neiging hebben vast te zitten aan ons geld of geldtekort. Of vast blijven zitten aan schulden of werkeloosheid. Terwijl God ons vrijheid brengt. Dat is het geestelijke aspect van onze vrijheid. Je hoeft niet verslaafd te zijn. Dat kan geestelijke en praktische vrijheid geven’.
Het verdriet is iets wat je als mens kan opvangen samen met vrienden en met mensen in de buurt. De relatie met God kan daarbij ook een troostende rol vervullen, meent Bert den Hertog. ‘Je kan je verdriet uitschreeuwen naar God. Je schreeuwt niet in het luchtledige. Ergens is er een dragende hand. In het uitroepen is God een spiegel die zegt: ‘Ik heb je gemaakt, je valt niet uit mijn hand’’.

Encour probeert oog te hebben voor die spirituele waarden. Daarnaast zijn er ook concrete uitwerkingen, zoals het project ‘schuldhulpmaatje’, om mensen met schulden praktisch te helpen en projecten die mensen coachen bij het zoeken naar een baan.

De Stichting Encour houdt een netwerkdag op 30 mei. Directeur Bert den Hertog vertelt over het werk van de stichting ten behoeve van werk en financiën in een radio-opname die Kik-radio Amersfoort gemaakt heeft in samenwerking met het bureau van de Raad van Kerken. Op deze pagina volgt later een geluidsopname.

Het Youtube-filmpje is nu al te bekijken.
Klik: https://www.youtube.com/watch?v=lip3IDs5MzA