Pelgrimage focust op Parijs

De snelheid waarmee kerken de pelgrimage van gerechtigheid en vrede oppakken verschilt sterk in Europa. In landen met een zwak bemenste Raad van Kerken, zoals Oostenrijk, Zwitserland en Portugal, is men bezig de eigen infrastructuur overeind te houden en komt men aan een uitwerking niet toe. Grotere raden, zoals die van Duitsland en de Scandinavische landen pakken het thema wel op.

Dat kwam naar voren tijdens de ontmoeting van Europese Raden van Kerken afgelopen week in Berlijn. De internationale CO2-top in Parijs is een belangrijke katalysator voor de pelgrimage in de diverse landen. De Duitse kerken hebben diverse werkgroepen in de steigers staan om ook op andere terreinen en fundamenteel met het thema bezig te zijn.

De Duitse EKD heeft inmiddels een taakgroep gevormd onder leiding van Sabine Udodesku. De Duitse Raad van Kerken ACK komt binnenkort met een eigen werkgroep die de initiatieven van de diverse kerken bij elkaar brengt, vertelt ds. Marc Witzenbacher, medewerker van de ACK. De Raad heeft al een gezamenlijke studiedag over het thema gehouden.

Het magazine Ökumenische Rundschau kwam begin dit jaar met een themanummer over de pelgrimage. Olav Fykse Tveit vertelt daarin over de achtergronden van de pelgrimage. De in Nederland ook bekende Fernando Enns laat zien hoe het denken van Dorothee Sölle vruchtbaar kan zijn voor de moderne vredestheologie. En diverse andere auteurs geven hun ideeën bij de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, onder wie de orthodoxe theoloog Ioan Sauca en de in Nederland docerende doopsgezinde theologe Christiane Karrel-Grube.

Parijs

Peter Pavlovic van de Europese Kerkenconferentie CEC probeert de diverse initiatieven van Europese kerken op het gebied van de klimaattop in Parijs te bundelen. Hij vertelde tijdens de Europese ontmoeting over de diverse wandeltochten die op de rol staan richting Parijs. De Hongaarse kerken organiseren een fietstocht van het oosten van hun land naar het westen.

Doel van alle activiteiten is de CO-2 uistoot steviger op de agenda te krijgen en de temperatuurstijging tot 2050 te beperken tot twee graden Celsius, iets wat op zichzelf al catastrofale gevolgen heeft. Peter Pavlovic rekende nog eens voor dat de uitstoot van 1970 tot 2004 met 70 procent is gegroeid, dat China (25 procent), de USA (18 procent), de EU (13 procent), en vervolgens India, Rusland, Indonesië, Brazilië en Japan de grootste boosdoeners zijn.

De acties van de kerken beginnen op 7 juni in Svalbard in Noorwegen. Er gaan handtekeningen naar politici en er wordt gelopen. Zie www.klimapilegrim.no. Zweden, Duitsland, UK, Italië en andere landen (waaronder Nederland via onder meer KerkinActie) doen mee. Vanaf 6 september lopen er mensen gedurende vijf weekends in Nederland. Op 18 en 19 september is er een manifestatie in Warschau. Op 15 augustus organiseren kerken in Tsjechië en Slowakije samen een evenement bij de grens. Van 12 tot 14 oktober verwacht Peter Pavlovic een voorlopig accent te zien in Schwerte, waar ook de leiders van de grote koepelorganisaties en kerken aanwezig zullen zijn.

Op 27 november komen de pelgrims aan in Parijs. Op 28 november zal de thematiek interreligieus worden ingekleurd. En op 29 november is er een grote mars. Op 1 december spreekt de patriarch van Constantinopel. En vanaf 2 december zijn er oecumenische vieringen in de Notre Dame in samenwerking met de Taizé-gemeenschap.

Foto’s:
1. Peter Pavlovic
2. Aandacht voor het klimaat in het parlementsgebouw bij de fractiezaal van de Groenen