Openheid RKK groeit

De Rooms-Katholieke Kerk in Europa investeert weer meer in de oecumene. Dat merkt Thierry Bonaventura, media-functionaris van de Europese Bisschoppenconferentie CCEE. Hij was na een afwezigheid van acht jaar weer present bij de ontmoeting van nationale raden van kerken in de week van 27 tot 30 mei in Berlijn.

Vooral de openheid van paus Franciscus leidt tot verbetering van het oecumenische klimaat, merkt de media-functionaris. Maar ook het besef dat vele vragen van gerechtigheid, vrede en spiritualiteit een gezamenlijke, wereldwijde reactie vragen draagt bij aan de oecumenische opbloei.

‘Ik had ook naar de voorbereiding van de familie-synode kunnen gaan, maar het feit dat er gekozen is voor de nationale raden van kerken is veelbetekenend’, aldus Bonaventura. Frederico Ameiro Santos, vice-voorzitter van de piepkleine raad van kerken in Portugal onderstreepte de woorden. Hij ziet in zijn land allerlei nieuwe openingen ontstaan in de contacten tussen de kleine protestantse en evangelische kerken en de alom aanwezige Rooms-Katholieke Kerk. Afgelopen jaar hebben de kerken in Portugal een dooperkenning getekend, inclusief de RKK. Dergelijke doopverklaringen zijn in diverse landen tot stand gekomen, nadat eerder kerken in bijvoorbeeld Duitsland, Nederland en Zwitserland hen daarin voorgingen. De Portugezen ervaren de bereidheid van de rooms-katholieken om daarin mee te doen als bijzonder. 

Er zijn inmiddels gesprekken gaande om als RKK ook formeel lid te worden van de nationale raad van kerken in Portugal, een situatie die in vele ander Europese landen – zoals Nederland – al lang is gerealiseerd. Meestal gaat het dan om landen waar de Rooms-Katholieke Kerk qua omvang vergelijkbaar is met andere kerken, maar niet om landen waarin de RKK leidend in de samenleving aanwezig is.

Om de ontwikkelingen te stimuleren en om solidariteit te uiten met de kwetsbare Portugese situatie zal de volgende ontmoeting van nationale raden – dat is in 2016 – in Lissabon worden gehouden. De president van de Europese bisschoppenconferentie, Duarte, zelf een Portugees, zal bij de voorbereidingen worden betrokken.

Foto’s:
1. Thierry Bonaventura
2. Frederico Ameiro Santos met daarachter opnieuw de perschef van de Europese bisschoppenconferentie