Speelse biechtvormen

Hoe laat je tegenwoordig het belang van de biecht zien aan een wereld, waar het schuldbesef minder prominent op de agenda staat en het idee van een persoonlijke biecht anders wordt ervaren dan enkele generaties geleden. In Bonn houden zowel oud-katholieken als rooms-katholieken zich met die vraag bezig.

De oud-katholieken hebben een moderne toepassing gevonden. Ze hebben bezinnende boeken in de biechthokjes in hun kerk geplaatst. Het lijkt alsof ze daarmee de suggestie willen aanreiken dat je persoonlijk in gesprek gaat met een auteur en daarmee ook je eigen leven bekijkt vanuit de spiegel die een ander plaatst. ‘Interview mit dem Tod’ van Jürgen Domian is één van de titels die de bezoeker in de biechtstoel treft.

De rooms-katholieken hebben weer een andere manier gevonden om de waarde van de biecht voor het voetlicht te halen. De katholieke Hogeschool en het aartsbisdom Keulen hebben enkele moderne knalrode fauteuils in de kerk neergezet als moderne biechtstoel. ‘De biecht is een schat van de kerk, die de doop in het leven van een christen vernieuwt’, zegt men in een toelichting van wat heet ‘Beichtecke’.