Herdenken en vieren: Amsterdam 4 mei: avondgebed in de Oude Kerk

In samenwerking met de Oude Kerk organiseert de Raad van Kerken Amsterdam op 4 mei 2015 voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam een avondgebed in de Oude Kerk.

Dit avondgebed is een onderdeel van de vespers die de Werkgroep Getijden (waarin de Oude Kerk, de St Nicolaasparochie en Oudezijds 100 samenwerken) in de weken tussen Pasen en Pinksteren organiseert rond het gemeenschappelijk thema “ de vruchten van de Geest”: de zichtbare en concrete eigenschappen van een leven naar het beeld van Christus, een leven in zijn Geest. Op 4 mei zal “vrede” het thema van de vesper zijn. Het avondgebed zal een collage zijn van muziek, beelden en teksten. 

Het avondgebed begint om 18.00 uur en duurt tot ca. 19.00 uur. Dan is er tijd genoeg om deel te nemen aan de Nationale Herdenking op de Dam of een van de andere 4 mei-bijeenkomsten. 

De deuren van de Oude Kerk gaan om 17.45 uur open. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

Wij verwijzen ook graag naar de activiteiten die op 5 mei in de stad plaats zullen vinden, in het bijzonder naar de Vrijheidsmaaltijden die op verschillende plaatsen in de stad, o.a. in kerken, zullen worden gehouden. In restaurants, kerken, parken, huiskamers en straten, op pleinen en podia: door heel de stad vieren we Bevrijdingsdag met de Vrijheidsmaaltijd. Aan talloze tafels voeren duizenden Amsterdammers kleine of grote gesprekken over vrijheid. We luisteren naar prachtige muziek en verhalen, naar felle pleidooien of behoedzame poëzie.

Een voorbeeld: Kanen met Klassiek bij de Zuiderkerk: feestelijk bevrijdingsmaal met foodtrucks en muziek van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet. Daarnaast vertoon van de documentaire Hongerwinter op NPO2 en een kleine fototentoonstelling van de beroemde Cas Oorthuys. Gratis toegang.

Waar eet jij op 5 mei? Zie voor nadere informatie: www.4en5meiamsterdam.nl