Pers over kick-off pelgrimage

Nederland maakt nu aan de lijve mee hoe je concreet invulling zou kunnen geven aan een pelgrimage, die inzet vanuit gerechtigheid. Want waar we ons eerder nog vanuit een comfortabele positie konden uitlaten over situaties ver weg, gaat het nu ook over de solidariteit in Nederland zelf met Groningen. Natuurlijk zijn er andere thema’s waaruit de onderlinge solidariteit ook naar voren komt, bijvoorbeeld als het gaat om zaken als armoede, c.q. de verdeling van welvaart en om vluchtelingen en de ruimte die we gunnen aan de vermoeiden en belasten om ergens op Nederlandse bodem het hoofd te rusten te leggen. Maar in het Nederlands Dagblad van vandaag (woensdag 18 maart) voert ds. Iris Speckmann als toetssteen de solidariteit met Groningen op.

Speckmann is lid van de taakgroep Pelgrimage van de Raad van Kerken en één van de twee dagvoorzitters die zaterdag 21 en zondag 22 maart leiding geven aan de kick-off van het thema pelgrimage van gerechtigheid en vrede in Amersfoort. Daniël Gillissen van het Nederlands Dagblad heeft haar gesproken. Hij bericht: ‘Zelf trekt Iris zich het lot aan van inheemse bevolkingsgroepen van wie het woongebied door de winning van delfstoffen wordt bedreigd of die zelfs moeten verhuizen. ‘Dit gaat niet alleen over Surinamers vanwege de goudwinning, maar ook in Zweden voor ijzer of, nog dichter bij huis, Groningen voor het gas. Daar woedt dezelfde strijd als in Suriname. Wij worden daar als land rijk van, maar houden we rekening met de plaatselijke bevolking? Mensen wonen generaties lang in een boederij. Schade krijgen ze vergoed, maar de overheid kan het onrecht dat hun wordt aangedaan door het bedreigen van het gebied waar generatie op generatie woont niet vergoeden. Dat is spiritueel onrecht. Twee uur rijden van mij vandaan. Ben ik, zijn wij, daarbij betrokken? Of denken we: ach, pech gehad?’

Ook deelnemers van de op handen zijnde kick-off komen aan het woord. Ruben van der Kaap, 21 jaar en lid van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, spreekt over de Syrisch-orthodoxe christenen en de Armeense genocide. Fokke Wouda, 26 jaar en vanuit de Taizé-initiatieven bij de kick-off betrokken, vertelt onder meer over solidariteit met Oekraïne.

Eerder schreef het Friesch Dagblad en Kerknieuws van IKON over de kick-off in Amersfoort. Kees Nieuwerth, dagvoorzitter naast Iris Speckmann, legt in het Friesch Dagblad uit: ‘Wij hebben het idee opgevat om jongeren uit de Nederlandse lidkerken te vragen mee te denken: wat menen zij dat de Nederlandse Raad van Kerken en de Wereldraad op dit vlak zou moeten ondernemen? De Duitse kerken organiseren bijvoorbeeld een fietspelgrimage van Noord-Duitsland naar Parijs om druk uit te oefenen op de Klimaatconferentie die daar wordt gehouden’.

Zo’n vijfentwintig jongvolwassenen (in de leeftijd van achttien tot 35 jaar) komen in het weekeinde van 21 en 22 maart in Amersfoort bij elkaar om het thema pelgrimage uit te werken. ‘Het is een heel gevarieerd gezelschap geworden, van Syrisch- en Russisch-orthodoxe tot katholieke en protestantse jongeren. Zij zetten de toon voor een thema dat zeven jaar centraal zal staan in de kerken wereldwijd’, aldus Kees Nieuwerth (zelf afkomstig uit het door gasbevingen getroffen Groningen) in het Friesch Dagblad.

Het bureau van de Raad van Kerken heeft diverse media uitgenodigd. Naast het Friesch Dagblad en het Nederlands Dagblad hebben enkele radiostations aangegeven reportages van de bijeenkomst in Amersfoort te willen maken.

foto: Iris Speckmann tijdens de assemblee in Busan