Kerk in haarvaten Oekraïne

De kerken in Oekraïne weten nog steeds de haarvaten van de samenleving te bereiken. Ze verzorgen humanitaire hulp en dringen aan op internationale steun. Dat is één van de conclusies die vanuit de Wereldraad naar buiten zijn gebracht, nadat een internationale delegatie, de Oekraïne afgelopen week bezocht.

Twee punten werden in een persverklaring in het bijzonder naar buiten gebracht:

1. De Oekraïnse Orthodoxe Kerk speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar vrede, eenheid en verzoening. De kerk is te vinden aan beide zijden van de frontlinie en heeft staat aangedrongen op het respecteren van het territorium van de Oekraïne.

2. Het is belangrijk om als diverse religies samen te werken, zoals dat onder meer gebeurt in de Oekraïnse Raad van Kerken en Religies (in het Engels afgekort als AUCCRO).

‘Eindeloos veel hebben we geluisterd en geprobeerd de verschillende perspectieven te laten klinken’, aldus ds. Karin van den Broeke, lid van het Centraal Comité en tevens lid van de Raad van Kerken in Nederland. ‘Verschillende perspectieven die ook binnen de kerken gehoord worden. Vrijwel iedereen in Oekraïne behoort tot een geloofsgemeenschap. Het overgrote deel is christelijk, joden en moslims zijn, als kleine minderheden, wel gesprekspartners. We hebben gezien welk potentieel er ligt in deze (samenwerking tussen) geloofsgemeenschappen. Deze kracht te benutten door het gesprek voort te zetten en ook met humanitaire hulp aan te sluiten is de uitdaging die we als Wereldraad van Kerken meegenomen hebben’.

De delegatie bestond uit: ds. Karin van den Broeke (PKN), vader Daniel Buda (staf van de Wereldraad), metropoliet Gennadios van Sassima (oecumenisch patriarchaat), mevr. Catherine Gordon (Presbyteriaanse Kerk van de VS), aartsbisschop Mikhail Goundaiev (Patriarchaat van Moskou), bisschop Christopher Hill (president van de Europese Kerken), bisschop Jan-Dietrich Janssen (Kerk van Oldenburg), mr. Peter Prove (staf van de Wereldraad), ds. Olav Fykse Tveit (algemeen secretaris van de Wereldraad) en aartsbisschop Anders Wejryd (Kerk van Zweden).

Foto: Karin van den Broeke op archieffoto destijds tijdens de assemblee van de Wereldraad, waar ze in het Centraal Comité is gekozen.