Moslima over hadj

Nora Asrami is lid van de interreligieuze groep In Vrijheid Verbonden. Deze groep houdt in januari 2016 een pelgrimage van vrede in Utrecht. Als voorbereiding daarvoor zette Nora Asrami een paar punten op rij van de pelgrimage wat betreft de islamitische traditie.

De betekenis van de islamitische pelgrimage

De hadj is een van de vijf zuilen van de islam. Pelgrimeren heeft daarmee een prominente plek in de islamitische geloofspraktijk. Elke volwassene moslim die daar lichamelijk en financieel toe in staat is, wordt geacht de bedevaart naar Mekka en Medina te maken. Dit zijn de plaatsen waar de islam haar oorsprong vond. Tijdens de bevedaart worden er verschillende rituelen uitgevoerd, zoals het gebed, het bezoek aan de heuvels Safa en Marwa (de plek waar volgens de overlevering Hajar en haar zoon Ismael door Abraham werden achtergelaten), het zeven maal rondom de Kaaba lopen (in navolging van Hajar) en het offeren van een schaap tijdens het Offerfeest (valt tijdens de pelgrimage). Door deze rituelen uit te voeren, wordt als het ware in de voetsporen van Profeet Mohammed en zijn volgelingen getreden. Tijdens de rituelen worden religieuze lofliederen gezongen. Een bekend loflied is ‘Labbaik’:

Labbaik Allah humma labbaik
Labbaik la sharika laka labbaik
Innal hamda
Wan-ni’mata
Laka walmulk
Laa sharika lak.

Engelse vertaling:
O my Lord, here I am at Your service, here I am.
There is no partner with You,
here I am.
Truly the praise
and the provisions are Yours,
and so is the dominion and sovereignty.
There is no partner with You.

De gebeden zijn het belangrijkste onderdeel van de pelgrimage en geven daarmee het doel van de pelgrimage weer; de herdenking en aanbidding van God. Door dit samen te doen met honderdduizenden andere gelovigen wordt het gevoel van aanbidding en saamhorigheid versterkt.

Naast de hadj zijn er binnen de islamitische wereld ook andere bedevaarten, zoals pelgrimages naar heilige plaatsen in eigen land. In Marokko bestaan de maraboets, dat zijn graven van zogenaamde heiligen. Marokkaanse moslims brengen een bezoek aan een maraboet voor gebedsgenezing of om zegeningen te vragen. Er wordt op zulke plekken gebeden, gegeten en geslapen. Bijzondere pelgrimsplekken bevinden zich onder andere in Indonesië en Libanon waar moslims samen met gelovigen van andere gezindten samenkomen. In het plaatsje Jouneh in Libanon komen Libanese moslims, christenen en druzen samen om Maria (‘the queen of Lebanon’) te eren. Op Java in Indonesië mediteren christenen, moslims en boeddhisten samen bij de Tempel van Borubudur. Tot slot is Jeruzalem een bekende plaats waar moslims, joden en christenen gezamenlijk hun heilige plaatsen te bezoeken.

Foto van Nora Asrami, onlangs genomen toen een cameraploeg haar portretteerde