Joan Lena tot diaken gewijd

Op zondag 22 is Joan Lena, de secundus van de vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux bij de Raad van Kerken, in Amsterdam tot diaken gewijd. De wijding werd voltrokken door aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Lena (1974) groeide op in Albanië en was vanaf 1993 nauw betrokken bij de wederopbouw van de Orthodoxe Kerk daar na decennia van vervolgingen. Na zijn afstuderen aan het seminarie van de Orthodoxe Kerk van Albanië studeerde hij vijf jaar in Thessaloniki. Hij werd vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk van Albanië in het nationaal Bijbelgenootschap van dat land en was als zodanig betrokken bij de nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in 2007. Als vervolgproject kwam hij naar de VU om zich te scholen in Oudtestamentische Bijbelvertaling. Sinds 2009 doet hij een promotie-onderzoek aan de PThU over Byzantijnse Bijbelmanuscripten. Hij zet zijn werk voor het Bijbelgenootschap vanuit Nederland voort, waar hij actief is in de Nikolaasparochie in Amsterdam.

Diaken Joan heeft veel oecumenische ervaring, o.a. bij het Bijbelgenootschap en de Taizé-gemeenschap. Hij is secundus van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux sinds 2014.

Bij de wijding waren vertegenwoordigers van het Bijbelgenootschap van Albanië aanwezig.