Oecumene aan tafel

De oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort organiseert lunchbijeenkomsten rond het thema ‘Oecumene Aan Tafel’. Op 15 maart om 13.00 uur vindt er zo’n bijeenkomst plaats, waarbij Marcel Sarot, voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, een vorkje meeprikken. Het is voor het eerst dat beide oecumenici elkaar in het publiek spreken.

Marcel Sarot, hoogleraar fundamentele theologie aan de universiteit Tilburg, is sinds januari van dit jaar voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, en vele jaren studerend en werkzaam geweest aan protestantse theologie opleiding. Klaas van der Kamp, predikant en algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, heeft in 2014 het boek “Raven” geschreven waarin hij een nieuw licht werpt op klassieke thema’s van de bijbel en theologie als weg naar eenheid. De lunch staat dit keer in het teken van de theologie.

De organisatie stelt de vraag of er een nieuwe kans bestaat voor theologie en oecumene als we de gedachte over een ‘organisatorische eenheid‘ loslaten en ruimte bieden aan een spirituele oecumene waarbij mensen elkaars eigenheid erkennen en positief waarderen. Vanuit deze vraagstelling wil men met beide theologen in gesprek gaan over de vraag welke thema’s er spelen in de theologie die relevant zijn voor de oecumene.

De oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt heeft op 16 november 2014 een begin gemaakt met een nieuw initiatief: ‘Oecumene Aan Tafel!’ Tijdens vier lunchbijeenkomsten op de zondagmiddag gaat men in op verschillende aspecten van de oecumene. Oecumene als kerkelijk fenomeen, spirituele oecumene, theologische oecumene en diaconale oecumene. Ze heeft als doel om ontmoeting, bezinning en inspiratie over de oecumene onder de aandacht te brengen als uitdaging voor kerk en samenleving.

De eerste lunchbijeenkomst op 16 november stond in het teken van de Kerkelijke Oecumene. Wat zijn de grenzen en wat zijn de mogelijkheden binnen de Kerkelijke Oecumene? Deze vragen legden we op tafel in gesprek met Leo Koffeman en Henk van Doorn. Leo Koffeman zei daarin dat oecumene een proces is met als gezamenlijk doel de ene kerk, de ene waarheid. Henk van Doorn legde het accent op oecumene als een beweging van ontmoeting en steeds proberen om de deuren open te houden ondanks allerlei beperkingen.

De tweede bijeenkomst was gericht op oecumenische spiritualiteit en als gasten waren uitgenodigd: Roland Putman (franciscaan en voormalig pastoor in Amersfoort-Noord) en Rob Ittman (medewerker van De Nieuwe Poort op de Amsterdamse Zuidas) In deze bijeenkomst ontmoette de soberheid van de franciscaanse spiritualiteit en de zakelijkheid van de financiële wereld op de Zuidas elkaar. Het was verrassend dat beide heren vanuit verschillende contexten veel overeenkomsten hadden: de zakelijkheid van de Zuidas mist de taal van de verbeelding en het aangesproken worden als mens die niet alleen in excel bestanden denkt. De franciscaanse spiritualiteit spreekt de mens aan geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus Christus op zijn/haar mens-zijn met alles wat daarin goed is en met al zijn/haar tekortkomingen. Deze bijeenkomst richtte zich op de mens als individu en zijn gedeelde verlangen naar spiritualiteit en verbeelding.

Klaas van der Kamp spreekt in zijn boek ‘Raven’ over de verschuiving in de oecumene die gebaseerd was op het ideaal van een ‘organisatorische eenheid’ naar een spirituele oecumene. Dat is een mooie brug van de eerste en tweede bijeenkomst naar de derde. De derde bijeenkomst op 15 maart zal de brug naar de theologie proberen te slaan.

Wie wil is welkom en kan zich aanmelden bij: oecumeneaantafel@hetbrandpunt.net
De kosten voor de lunch bedragen €5 p.p.

Foto: Marcel Sarot